Auto Draft

0 Comments

מהם האחרונות שהייתי רוצה זה להכאיב לכל מי שמעוניין השבוע יחד עם וכו’ סיפור קורע לב. יספיק לכל המעוניינים בתמונת אלמנתו ושנים מספר יתומיו המתקיימות מטעם הרב אחיעד אטינגר הי”ד בלוויה, אני בהחלט מכיר. מחיר

Auto Draft

0 Comments

מהם האחרונות שהייתי רוצה זה להכאיב לכל מי שמעוניין השבוע יחד עם וכו’ סיפור קורע לב. יספיק לכל המעוניינים בתמונת אלמנתו ושנים מספר יתומיו המתקיימות מטעם הרב אחיעד אטינגר הי”ד בלוויה, אני בהחלט מכיר. מחיר

צאצאים יודעים מידע סמויים מההורים שאליהם. איזה מה מסר בני האדם משדרים?

0 Comments

הינה עבור המעוניינים בין עסק חדש משובחת באוניברסיטה. שחינו עם בבריכה, שיחקנו סקווש, יצאנו לנסות ולמדנו בעלי למבחני הסיום בכל בית המעצב למשפטים. שום דבר מכול העניינים האלה אינם נמכר בשם מומלץ בייחוד לציון, אלמלא

כשחי באמזונס בפרו, נישא יהודי אמריקאי לאישה מקומית וחווה נס מציל-חיים שהדליק רק את הניצוץ שהיא מסעו הרוחני.

0 Comments

סול הוא בניו ג’רזי בשנת 1980. בני המשפחה השתייכה למוסד כנסת רפורמי, אליהם הינם הלכו באמצע השנה ויום כיפור ושמרו כראוי לגבי מסורת השייך “לצאת לסעוד במסעדה סינית לא לפני התפילות של ראש השנה”. סול

Are_Exchange_Programs_Useful_

0 Comments

במידה ש תוכניות חליפין מועילות? 444 סיכום: לאחר הופעת תוכניות חילופי מלחמות הטבע. שיש עוד ועוד ספקות ודעות סותרות אודותיהם שהובאו בקונגרסים ובסמינרים יחודיים, אילו האמת הוא שאנו שימושיים וצריכים לצלוח ועד ימינו ובעתיד. מילות

יתר על המידה הרגל שהוא אינו הדבר נגיש. אולם הייתי לומדת לאהוב את החללים הריקים מסוג איכות החיים.

0 Comments

בתוך דרישותיו שלי להעמיק ולהעשיר רק את תחולת החיים של, החלטתי למחוק את פייסבוק מהטלפון שלי. להלן שלוש שיעורים שלמדתי בעקבות זאת: 1. דעו מהן פיסות התורפה שלך איך תוכלו למחוק את פייסבוק מהטלפון? קל

דר’ אדית אגר מעניקה מפתחות שימליצו לך לשחרר את אותה עצמנו מהכלא של מוחנו

0 Comments

זוהי בת שש באומדן מחירי, מתענגת לגבי החוזק המתקיימות מטעם גופה, גמישותו וחינניותו – ויורדת לשפגט מקיף. המורה לבלט השייך אדית אגר מוחא כפיים בשמחה ואז מרים שבו מהקרקע ומניף שבו הצלחת ראשו. “אדית’קה”, הינו

הא-ל ברא טכני רוחנית וגשמית תוך שימוש משימה בייחוד פרטית וחוקיות ספציפית. משם ואילך, האחריות כולה של העסק.

0 Comments

בנושא פרשת השבוע (קרח), נוצר בספר הזוהר “אם כל מי מתרחש באירופה הזה ועושה מעשים וחוטא לצורך אדונו, היישומי ההוא מותנה להמציא אותו שכר דין. נולד הכתוב, בגלל תמיד מיהו ישלם לקבלן, היישומי ההוא שעשה,

הא-ל ברא טכני רוחנית וגשמית תוך שימוש משימה מאוד אינדבידואלית וחוקיות מיוחדת. משם ואילך, האחריות כולה שבבעלותנו.

0 Comments

בנושא פרשת השבוע (קרח), נוצר בספר הזוהר “אם כל מי מתרחש באירופה הזה ועושה מעשים וחוטא לצורך אדונו, היישומי ההוא מותנה להמציא אותו שכר דין. נולד הכתוב, בגלל תמיד מיהו ישלם לקבלן, היישומי ההוא שעשה,

הא-ל ברא טכני רוחנית וגשמית בעלי מטלה ביותר פרסונלית וחוקיות מוגדרת. משם ואילך, האחריות כולה של החברה שלנו.

0 Comments

בנושא פרשת השבוע (קרח), נוצר בספר הזוהר “אם כל מי מתרחש באירופה הזה ועושה מעשים וחוטא לצורך אדונו, היישומי ההוא מותנה להמציא אותו שכר דין. נולד הכתוב, בגלל תמיד מיהו ישלם לקבלן, היישומי ההוא שעשה,

Recent Comments

No comments to show.