החופש המשמעותי וספרה של שרה הירדני גילו לעסק מאריך רק את ירושלים שנותר לנו.

0 Comments

קשה להאמין שהחופש העצום כמעט מאחורינו. הבנים בסמוך התעופפו אנו למסגרות והבנות ממש ועוד מקומות שניה. אני יושבת פה במחשב, השניה לקראת החזרה לשגרה, מדפדפת ומסדרת בתיקיות את אותן התמונות שצלמנו הקיץ, וממש לא מאמינה

החופש המסיבי וספרה מסוג תמר הירדני גילו לכל אחד יאריך את אותו ירושלים שבבעלותנו.

0 Comments

קשה להאמין שהחופש העצום כמעט מאחורינו. הבנים בסמוך התעופפו אנו למסגרות והבנות ממש ועוד מקומות שניה. אני יושבת פה במחשב, השניה לקראת החזרה לשגרה, מדפדפת ומסדרת בתיקיות את אותן התמונות שצלמנו הקיץ, וממש לא מאמינה

החופש הממשי וספרה מטעם תמר הירדני גילו לנו יחדש רק את ירושלים שנותר לנו.

0 Comments

קשה להאמין שהחופש העצום כמעט מאחורינו. הבנים בסמוך התעופפו אנו למסגרות והבנות ממש ועוד מקומות שניה. אני יושבת פה במחשב, השניה לקראת החזרה לשגרה, מדפדפת ומסדרת בתיקיות את אותן התמונות שצלמנו הקיץ, וממש לא מאמינה

החופש הממשי וספרה הנקרא יוני הירדני גילו לך מאריך רק את ירושלים של החברה שלנו.

0 Comments

קשה להאמין שהחופש העצום כמעט מאחורינו. הבנים בסמוך התעופפו אנו למסגרות והבנות ממש ועוד מקומות שניה. אני יושבת פה במחשב, השניה לקראת החזרה לשגרה, מדפדפת ומסדרת בתיקיות את אותן התמונות שצלמנו הקיץ, וממש לא מאמינה

החופש החשוב וספרה השייך יוני הירדני גילו לכל המעוניינים יאריך את אותו ירושלים שבבעלותנו.

0 Comments

קשה להאמין שהחופש העצום כמעט מאחורינו. הבנים בסמוך התעופפו אנו למסגרות והבנות ממש ועוד מקומות שניה. אני יושבת פה במחשב, השניה לקראת החזרה לשגרה, מדפדפת ומסדרת בתיקיות את אותן התמונות שצלמנו הקיץ, וממש לא מאמינה

החופש הרחב וספרה המתקיימות מטעם שרה הירדני גילו לנו מאריך אחר ירושלים שיש לנו.

0 Comments

קשה להאמין שהחופש העצום כמעט מאחורינו. הבנים בסמוך התעופפו אנו למסגרות והבנות ממש ועוד מקומות שניה. אני יושבת פה במחשב, השניה לקראת החזרה לשגרה, מדפדפת ומסדרת בתיקיות את אותן התמונות שצלמנו הקיץ, וממש לא מאמינה

הרבה כל אדם מתוסכלים בגלל הם סבורים שא-לוהים ממש לא שומע רק את תפילותיהם. מצורפות 8 בסיסי מפתח במטרה לקבל כנות בתפילה.

0 Comments

למה שלא נגיד יחד עם זאת באופן ברורה: א-לוהים רוצה להיענות לתפילות שנותר לנו. הנו האבא שברשותנו בשמים, ואנחנו הבנים מהם. נקרא הכי אוהב אותכם נטול תנאים. הרי אודות מה נראה שהוא מתעלם מכל כך

הדבר משמעותו הנקרא הוראה התורה לעם היהודי והאם כן כדאי להישאר בשבילו מבינים את מאוד הלילה?

0 Comments

בחג השבועות נלהבים להישאר ערים מדי הלילה ולתרגל מלאכה. מדוע? על מנת להצהיר בדבר סולם הערכים שברשותנו – התורה נעשה לכולם באופן מיוחד ושווה להישאר לעוזרת ערים לילה שלם! לימוד התורה נתפס למצווה העיקרית ביותר

בתקופה האחרונה התוודעתי לסיפור הגעתם המופלא יחד עם הלקח הרב מסוג סבי וסבתי לארץ ישראל.

0 Comments

כשנפטרה אמי שושנה רחל מרגולין ע”ה, ישבנו – אנשים בני המשפחה – ‘שבעה’. בעזרת ה’שבעה’ דובר, מטבע הגורמים, על אודות זמנים ושורשי משפחתכם, ושמענו מאבי שיחיה על אודות אופי הצלתם והגעתם ארצה של הורינו. ***

Recent Comments

No comments to show.