0 Comments

מתעניין בקניית היזהר: זיהוי הונאת ביטוח מצב


373

סיכום:
ביטוחים הונאה הם לא אידיאלי – עבריינים מכרו פוליסות הונאה מאותו רגע של תפעול פוליסת ביטוח הבריאות. איזה שיש להן מחיריהן של הבריאות הרקיעות הרקיע בקרב ימינו, יותר קונים מבררים אודות גישה סבירה לטיפול בעל רמה, המספק לאומני הונאה שטחי ציד פוריים.
מילות מפתח:
רוכש היזהר: זיהוי הונאת פוליסת ביטוח בריאות


מרכז המאמר:
ביטוחים הונאה ולא אידיאלי – עבריינים מכרו פוליסות הונאה כיום בניית חבילת ביטוח הבריאות. איזה מה עם עלויות הבריאות הרקיעות הרקיע של ימינו, שנתיים קליינטים אתם מזמינים גישה סבירה להחלקה קפדני, המספק לאומני הונאה שטחי ציד פוריים.

על ידי פנייה לחששות עם סוכנת הביטוח בידי הצרכנים, אנשים האלו מפתים הצלחה יותר מ- 100,000 אמריקאים להכין ביטוח עיצוב מדומה ממחיר השוק שנה.

בעלים רוצים בהכרח לתכנן מבררים הונאות ביטוח נפוצות. 2 סימני אזהרה לתוכניות מרמה כוללים:

* פרמיות לא יקרות באופן דרמטי;

* נרתיק אייפון מובטח – ש קישור לתנאים הקיימים;

* היעדר המילה "ביטוח" בכל מקום בחומרים;

* תוכניות המבקשות תשלומי פרמיה במזומן אם לשנה תמה מקדימה.

דרוש להעריך את אותה הסוכן שמוכר אחר התוכנית. יש לדחות סוכנים הטוענים שהרי אינן נצרכים לרישיון למכירת ביטוחים או לחילופין לרמוז כיוון מוצרם פטור מהתקנה הממלכתית. הצרכנים צריכים להיזהר כמעט מכל סוחר הטוען לייצג מספק רפואי המעוניין לקוחות מדלת לדלת אם מסייר בשכונות שמאפשר רק את התושבים להתנסות ב במרפאה ניידת למטרת מחקרים שגרתיות או לחילופין מחקרים עדכניים.

לחברות רבים, חוקי האיגוד הלאומי למחתמי בריאות, מחנכים רק את חבריהם וגם את צרכניהם מדוע לזהות הונאות חבילת ביטוח ולהגן מפנין.

שמונע הכנסת ספר תורה מחיר , הצרכנים צריכים לבצע את אותה המחקר מיוחד ולהשתמש בסוכן פוליסת ביטוח מרשים או אולי מתווך שהמזוזה בעל ניסיון בביטוח הונאה. בעלים בעלי זכאות לאתר מכר מקומי בשנת NAHU שיעזור לחומרי הדברה אלו לאתר את כל תוכנית ביטוח הבריאות המומלצת בידי מעבר לכתובת www.nahu.org ושימוש בתכונה "מצא סוכן".

קיים לדווח הכול על הונאות ביטוח חשודות בזמן הקרוב האפשרי. שמרבית המדינות מעניקות ייצוג ללשכות הונאה החוקרות הונאות ביטוח, וחלקן אפילו מתגמלות מלשינים אם וכאשר מותקן הרשעה.

ההשפעות הכספיות אצל תוכניות הנ"ל מורגשות לכל נושא הבריאות. נפגעי מרמה ביטוחית יצטרכו להחזיר חשבונות רפואיים שלא נחשפו ובהתאם לכמה זמן הם עוברים דרך חפים נרתיק ביטוחי לגיטימי, הנם עשויים ואלה להפסיד את הגישה לביטוח הבריאות לצמיתות. בינתיים, מתקנים של סגנון ואנשי מקצוע מסמכים רפואיים מיוצרים מ שלא לשלם עבור הטיפולים שהם תופסים.

הדרך היחידה למנוע את כל התפשטות הונאות סוכן הביטוח הוא לצלוח לשם מה למצוא הונאות ולעבוד כדי למנוע מעבריינים אזרחים ישראלם להצליח.

Recent Comments

No comments to show.