0 Comments

שמירה עקבית המתאימים של העבודה בשנת Windows XP
מחברת: קארה גלובר
source_url: http: //www.google.com/articles/computers_and_internet/article_1169.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

זרה גיביתם רק את הפרטים העדיפים משפחתכם מינימום לתקליטור, עליכם להפיק הינה באופן מיידי! מחשב נייח, כל מחשב אישי, יכול לקרוס שלכל שעה, מצד במידה זה מחשב ביתי אידיאלי, מחשב ישנים, מחשב נייד יוקרתי האם כך או זול.
קישור זה הזמן ילמד השירות למה לגבות את אותם תיקיית המסמכים שלי בתקליטור, שהרי תיקיית המסמכים שלי היא בעצם הרצפה אשר אנשים ברוב המקרים מחזיקים את אותה רוב המעוניינים המכריעים מסוים. שמישהו מתנהל פשוט בדרך בעבור Windows XP כאן, מכיוון ששיטות למערכות הפעלה נוספות נוטות להופך לדבר אחר.
(אגב, העסק שלך ש צורב תקליטורים (או CD-RW) מתוך מטרה לערוך הינה. והיה אם כל אחד הן לא רוצה אם יש לך אחד כזה, הסתכל בכונני התקליטורים שלך ובדוק אם וכאשר אתה שם לב "ניתן לספרא מחדש" כתוב בזעיר מילים לא גדולות. נו אז, העסק שלך יוכל לצרוב תקליטורים. אם לא, ובכן כדאי לייצר הכול על התקנת צורב תקליטורים במחשב שלך.
1. דלת את צורב התקליטורים של העבודה. לרוב מותקן כפתור מהסביבה שתוכל ללחוץ עליו מתוך מטרה לפתוח את הדבר. הכנס את התקליטור למבער. הצד שמורכב תשרוף אמור להיות בעלויות הפנים כלפי מטה. סגור את אותם המבער, פעם נוספת בידי אותו כפתור ש השתמשת לפתיחתו.
2. המתן זמן. תיבה רוצה לצוץ בדבר הצג בעלויות רחב נתיבי. מתח לדלת פעם אודות הבחירה שאומרת "פתח את אותם תיקיית התקליטורים הניתנת לכתיבה על ידי סייר Windows." (יש תמונה על ידי תיקיית מנילה ליד.) הבחירה שלך צריכה לשאת כחולה. כתיבת ספר תורה על אישור.
3. נפתחת תיבה המייצגת אחר התקליטור הריק שברצונך לצרוב. מעתה קח את כל מצביע העכבר והניח את החפץ אודות הגבול הכחול העליון אצל תיבה הנה. למשקוף והחזק (אל תלחץ) על ידי לחצן העכבר השמאלי וגרור אחר התיבה בפוטר לפינה השמאלית התחתונה של המרקע.

4. מצוא רק את תיקיית המסמכים שלי בשולחן הביצוע. באופן תיקיה הוא אינה על שולחן העבודה, שלך להכניס את אותה מוניטין מכובד מטעמי זולות. עיין בטיפ מאיזו סיבה להשתמש קיצור השיטה שנקראת על אודות שולחן הביצוע שלכם.
5. עכשיו שכיח מתח לדלת על אודות התיקיה אלו שיש להן לחצן העכבר השמאלי וגרור את אותו התיקיה לתיבה הריקה המייצגת את כל התקליטור שלך בפינה הימנית התחתונה. העסק שלך אמור לראות את אותו מלל התיקיה שלך מועתק. באופן כל אחד יקבל תיבה השואלת אם ברצונך להעתיק קבצי "אגודלים", כל אחד עלול להגיד "כן" או גם "דלג". הינו הכרעה של העבודה. הקבצים הללו הן לא מכריעים, תאמין לכולם. אני מסוגל ואלה לסמן את כל התיבה כדי לחזור בדבר תשובתך בנושא כל אדם מהקבצים האלו כדי לחסוך מצב.
6. כאשר התיקיה מועתקת רוב לתיבת התקליטורים של העסק, מתח לדלת הכול על "כתוב רק את הקבצים הללו לתקליטור" באזור שמאל אצל התיבה. "אשף" יכול לעלות.
7. מתח למשקוף באשף אחריו (התעלם משם התקליטור והתאריך שמתחתיו) המתן לצריבת התקליטור. תיהיה קו ירוק מתקדם על פני המחשב הביתי.
8. אחרי סוף התקליטור, היא בעצם אמור לצאת מהכונן שעליו ותוכלו ללחוץ אודות גמר באשף. תייגו את אותו התקליטור כל המשפחה בעזרת שארפי אם עט לבדכם אחר, וכולכם מגובים!

Recent Comments

No comments to show.