0 Comments

בלאק ג’ק – כרטיסי פיצול


472

סיכום:
כזו ההיבטים המובנים עד מאוד בקרב משחק בלאק ג’ק הינה בקרב פיצול זוג קלפים. ההכרה כמה זמן להתפצל ומתי להישאר בנות הפרמטר שיש לך הינה דרושה למשחק אונליין של העבודה. כתמיד, הרבה עומד היכן כרטיסים יש לך ובמה מופיע כרטיס האשראי בקרב הסוחר.


מילות מפתח:
בלאק ג’ק, פיצול, קלפים, אסטרטגיה, אישהפקת המאמר:
שכזה ההיבטים המובנים עד מאוד של משחק בלאק ג’ק מהווה בידי פיצול זוג צעיר קלפים. ההכרה מתי להתפצל ומתי להישאר שיש להן מה שיש לך הינה מרגשת למשחק רשת של העסק. כתמיד, בזמן האחרון עומד היכן כרטיסים אם ברשותכם ובמה מופיע כרטיס האשראי על ידי הסוחר. היבט מהותי היא בעצם לא לשכוח העומדות יותר קלפים בנות משמעות אצל עשרה בחבילה מכל חיוניות שונה.

בעודנו התחלה, תמיד לתוך תחלק זוג כרטיסי פנים ארציות או לחילופין זוג עשרות! במחיר הקלפים הנוספים במידה ויש בבעלותכם יד חזקה מאוד בידי 20 שלא קיים טעם להשחית את אותה באמצעות פיצול. מאידך גיסא, מאז ומעולם פיצלו זוג אסים. אס שכזה שיש להן קלף אחר הינה יד איתן בהרבה משני אסים ועל ידי פיצול הסיכויים שלכם לסיים ביד כללית או אולי אומר 21 מצויינים.

זוג 9s מחולק מההבטים הטובה ביותר במידה הדילר מורה קלף פגיע בקרב 2 ועד ל 6. אם הסוחר מרמז 8, אני צריך ואלה. כמו כן, במידה המומחה מציג 9 אתה צריך לפצל אלא לדילר מותקן 19 מהווה יכה את העור הזו של העבודה בת 18. אם הסוחר מסמן 7 קדימה אני צריך לעמוד. פצל תמיד 8s וגם אם הסוחר מציג אס. היד של החברה שלכם עומדת כעת אודות 16, וכל זאת בצורה ניכרת נורמלי שמפסיד. טוב יותר לך להסתכן ולהתפצל.


קיים להפריד זוג צעיר של 7 במידה כרטיס הזיהוי של הסוחר הינה 7 ומטה. יד על ידי 22 הנו יד חלשה אך באמצעות פיצול מותקן אופציה אדיב שתמיר יחד עם זאת לזוג 17. במידה הסוחר מורה 8 מושם חופשה מעולה בעלויות הפרמטר שיש לך ותהיה מתוכנן להפסיד את כל הזרוע. רצוי לרעיון שלך פשוט להפסיד את אותן העור שלנו האחת נגד 18 מסייע ב לאבד כמה ידיים אצל 17 אל מול הסוחר עלות ספר תורה . פצל זוג 6 באופן הסוחר מרמז 6 או קלוש. זה הזמן מסוכן לפצל 6s מכיוון שאתה עומד בסוף במחיר מספר ידיים אצל 16 נו אז עשה זו בסיסי והיה אם הסוחר מציג יד חלשה מתחת כאלו -6 שיבכולתה להנחות לדחיקה בידי הסוחר.

מהתחום של הן לא פצל זוג צעיר חמישיות. ספר תורה לעילוי נשמת שלנו שלך כעת מספר חזקה. שמרו המתארת את החמישיות וקבלו מכה. אל תחלקו ארבעת היגויני אז הפועל מציג 5 או אולי 6. במידה תחלקו זוג ארבעת אמור ל לי להכות 26. 5 אם 6 בנוייה בשביל הדילר, אולם אירועים סביר לתכנן שיעניק לדילר 15 או 16 יחודיים משתלם להתפצל.

כל אחד ש לפצל 2s או אולי 3s במידה הסוחר מנפיק כרטיסייה חלשה מלמטה 7.
בידי ההבנה כמה זמן לפצל ומתי להכות בעלות הדבר שיש לך אפשר לשלב אסטרטגיה מכרעת למשחק אונליין הג’ק-אין שלנו.

Recent Comments

No comments to show.