0 Comments

בתי הצבע באטלנטה הם מודלים אצל רפורמה

461

סיכום:


תושבי חינוך יומיומיים, בין במידה הם מורים, מנהלים או שמא עובדי הנהלה, שואפים להעצים את אותו השירותים שהם מספקים. מורים משתתפים בהדרכה; מנהלים נפגשים שיש להן מנהלים מגוונים במחוז, במדינתם או שמא אפילו בארץ שלהם; וחברי הנהלה נוסעים לזהות איזה מחוזות מיוחדים יבצעו הולם הרוב בכוונה ללקט אחר הטכניקות והפרקטיקות המתאימות מאוד בשביל בתי מעצב השיער מסוים. בתי הספר באטלנטה הן לא באים מצד הכלל. ראוי לשנת הלימודים 2006-07, בשעה …
מילות מפתח:


בתי עיתון באטלנטה, פטרישיה הוק
אירגון המאמר:


אנשי חינוך יומיומיים, מכיוון והיה אם הינם מורים, מנהלים או אולי אנשי הנהלה, שואפים לשפר רק את שירותיה שהם כבר נותנים. מורים מוזמהנים בהדרכה; מנהלים נפגשים בנות מנהלים מגוונים במחוז, במדינתם אם באופן כללי הישראלית שלהם; וחברי הנהלה נוסעים לראות אילו מחוזות נספחים יעשו נכון כל בכוונה ללקט את כל הטכניקות והפרקטיקות המפורסמות עד מאוד בשביל בתי הספר כלשהו. בתי הספר באטלנטה אינם קופצים מתוך הכלל. פצח עקרונות הקורס 2006-07, בתי הספר באטלנטה היוו קשים מהבאים הבאים:

* בתי עיתון מאמינים (89) * בתי ספר יסודיים (59) * חטיבות ביניים (16)


* בתי טקסט תיכוניים (14) * תכניות לא מסורתיות (2) * בתי טקסט לאמנויות (7)


* משמעותי הוראת למבוגרים (1) * בתי מוסדות למידה APS (99) * בתי טקסט תואר I (89)


* בתי טקסט שלכל השנה (3) * בתי ספר למצוינות (2) * בתי ספר למגנטים (7)

בתי הצבע באטלנטה משרתים 10 גבוה אצל מסיימי הקורס. ההרשמה לשנת השיעורים האחרונה (2006-2021) הייתה 49,392. תלמידי בתי מעצב השיער באטלנטה מייצגים חסידים אתניות אחרות ומגוונות:

* אפרו-אמריקאי 85.98% * הודי אמריקאי / אלסקה .03%


* אסיה .59% * קווקזי 8.37%


* היספני 4.10% * ניכר גזעי .93%

תקציב התפעול ב- הלימוד האחרונה נסגר 582,839,767 דולרים. בתי מעצב השיער באטלנטה מחזיקים בסך הכל 6,536 צרכנים. 3,465 מהם מורים במשרה כוללת, 226 חברים וקרובי משפחה בצוות התמיכה בסטודנטים. 1,900 ממורי בתי הצבע באטלנטה הם עם תארים מתקדמים, וכדומה 42 קיבלו הסמכה על ידי המועצה הלאומית. תשלום המורה המתחיל ב- הקורס 05-06 מתפעל 40,157 דולר אמריקאי.

בתי המעצב באטלנטה אימצו מודלים עשירים אצל רפורמה בבתי הספר, ויישמו בו ברחבי המחוז, מתוך מטרה לקרני השמש החמות שטחים בודדים בתבנית החולה. דוגמאות לדגמים הללו הן:

התאמה של אמריקה: מודל הגיע מרשה בכול התלמידים לגשת אל לסטנדרטים בינלאומיים שיש להן מידוד. הלמידה מתמקדת בהשגת כל כך הסטודנטים לסטנדרטים, ומשתנים אלא מתקופת ובמשאבים הדרושים. מורי בתי המעצב באטלנטה משתמשים בטכניקות מניעה, עזרה מוקדמת ותאוצה, כחלק מ הצורך.


יטפל בסיסי: מודל רפורמה זה מציג לתלמידי בתי המעצב באטלנטה תכנית הוראת המבוססת לשם מה שרוב אדם משכיל צריך לראות וללמוד במטרה מתפקדת בחברה משכילה.

הדרכה ישירה: למידה ישירה (DI) היא בעצם מודל להוראת קריאה בכמה בתי ספר באטלנטה המדגיש לימודים מפותחים ומתוכננים בקפידה שתוכננו סביב מעודדים לימוד עצמיות. מאמצים ההוראה מוגדרות בבירור ונקבעות. הפילוסופיה בנויה על על אודות התיאוריה לפיה למידה פונטיקה חד המבטלת פירושים מוטעים יכולה לשפר ולהאיץ את אותם הלמידה עד מאוד.

Baccalaureate בינלאומי: תכנית זאת לבתי ספר באטלנטה זמינה לפיתוח בוגרים רוצים לארגן ביקורתיים וחומלים ושמיועדים למשתתפים בעניינים מקומיים ועולמיים.

ולהעניק לכיתות ביניים לעבוד: תכנית הינו נועדה על מנת לתת לתלמידי חטיבות הביניים של בתי הספר באטלנטה משמעות אינטנסיבית לתועלת הישגים בידי יישור מידע וסטנדרטים, ציפיות גבוהות, עזרה וזמן משני, ושיטות עבודה עניין בכיתות.

משימה GRAD: תכנית זאת מכוונת לתלמידי בתי מעצב השיער התיכוניים אצל בתי המעצב באטלנטה, ומסייעת בהעלאת הישגים בידי שמירה משפחתית, משמעת בנכס הספר, מלגות במכללות ודגש בדבר קריאה ומתמטיקה.

מכירת ספרי תורה : בתי עיתון באטלנטה המיישמים מודל זה הזמן הינם ש ביססו תרבות שוקקת רצינית ללמידה, חידושים לימוד, עבודה מתקדמת, מעורבות אבא ואימא ופיתוח מקצועי.

Recent Comments

No comments to show.