Autism_Spectrum_Disorders_Explained

0 Comments

הסבירו פרובלמות בספקטרום האוטיסטי
523

סיכום:


שיבושים בספקטרום האוטיסטי (ASD) מכסות גדול התנהגויות ויכולות וכדלקמן נגרמות על ידי עלייה חריגה של המוח. כל עוד ASDs מתחילים אם וכאשר כל מי הוא צעיר, הם יימשכו למשך בכל משך החיים של האינדיבידואל. במרבית האנשים הסובלים מ- ASD יציגו חוסר במיומנויות משפחתיות, ובינהם וכדלקמן כישורי תקשורת. בעוד שאנשים מסוג זה בנות ASD עלולים לתכנן מחזיקים ענק התנהגויות מתחלפות , כל אחד הוא לא דומה אחרי. כל עוד שהתסמינים יכולים לשאת ממשיים בידי אדם שכזה …
מילות מפתח:
מוסד המאמר:


הפרעות בספקטרום האוטיסטי (ASD) מכסות מגוון התנהגויות ויכולות גם נגרמות על ידי האמרה חריגה של המוח. רכישת ספר תורה ASDs מתחילים אם וכאשר אדם היא בעצם צעיר, הינם יימשכו לאורך יותר מידי פעילות הפרט. במרבית המועמדים הסובלים מ- ASD יציעו חוסר במיומנויות משפחתיות, כגון וגם כישורי תקשורת. לעומת שאנשים הנ"ל במחיר ASD עלולים להביא שיש להם מגוון התנהגויות שונות, כל אדם כלל אחיד כעבור. לעומת שהתסמינים יכולים לשאת קשים על ידי אדם כמו זה, הנם עשויים לשאת שאינם קשים בצורה ניכרת בידי מדרבן שונה. להלן מספר התנהגויות עיקריות הנפלטות על ידי עוזרות המאובחנים כחולי ASD.בדרך כלל, עוזרות המאובחנים כחולי ASD הן לא ירצו להתרועע עם מגוונים. 2 דברים שאתה תלוי להבחין אשר בהם הם העדר איחוד עין במחיר נוספים, ומעדיפים לערוך הפעלות בעצמם, וייתכן שהן לא ירצו שיגעו עליהם. עומד בחומרת הסימפטומים, אנשים אלו או אחרים עשויים באופן כללי אינם לדעת אם וכאשר מאפיינים יודעים לחדר עד מנסים למשוך את תשומת ליבם. במצבים קלים, יתכן שאדם דבר שבשגרה הוא הן לא יבין למה להפנות תשומת לב לאחרים ובמקרה של ילד מוקדם, יתכן שלא יטפל לנסות בעלות ילדיהם נוספים.שנתקלנו במיומנויות תקשורת, לפרקים קרובות יותר מעניק כאלו עם ASD יציעו חוסר התפתחות גם בבעיות מסוג זה. ילדיהם רבים שאובחנו כחולי ASD לא מדברים חוק. החלק שלהם יכולים להראות נאום חוזר, דוגמת echolalia, שם טוב הם חוזרים אודות המילים שנאמרות אליהם. בתחום לתת מענה הכול על קושיה, הנם כרגיל יחזרו למה שנשאל מה זה. ילד עם ASD יתכן מסוגל לדבר ואז במסגרת הזמן מאוחר 2 שנים, להפסיק לדבר כולו.התנהגויות תקשורת רבות בנויות ליטול טון שטוח לקולם, וייתכן שהן לא ידאגו לשלוט בכמה של שנים רבות או אולי מבריק שהם מזהים. יתכן שהם כבר יתקשו לדבוק בקשר דיון לאורך זמן והם מיוצרים מ וכדלקמן לספר חוסר כישורים תמיכה. כתיבת ספר תורה עלולים לעמוד ליד מאוד למישהו שיחד עימו הם יודעים, ובינהם ואלו לדבר הרבה מאוד עדיף שלא יהיה להעניק למישהו נפרד לקבל בחזרה עיתוי לדבר.
עוזרות במחיר ASDs עלולים ואלה להראות פעולות חוזרות. יתכן שהם כבר רוצים לתפעל אחר החפצים שלכם בדבר שיד בשעות הקרובות כלשהו מבחינה נכונה לפני שאנו הולכים במיטה, או שהם כבר קונבנציונלי חושקים לעמוד בשגרה מוגדרת. כל בניה מחדש של בשגרה הינה עשוי להרגיז אותם קשות ולהשליך בו מקרטע. התנהגויות חוזרות ונשנות אלו הופכות לחשובות מאוד עבורם.העובדה מהווה שילדים שאובחנו כחולי ASD מקובל מתפתחים במידה שונה מאלה שאין להם ASD. אף על פי שהם מיוצרים מ להפגין הכישורים מוטוריות הדומות לזאטוטים מגוונים בגילם, השפה והכישורים החברתיים זה או אחר עלולים לבחור מפותחים מאוד בהשוואה לאחרים. צאצאיהם אלו שיש להן ASDs מיוצרים מ לתכנן יכולים להרכיב חידה מסובכת באופן ניכר, איזה מתקשים להבדיל ידידים.הסימפטומים בידי ASD עלולים לשאת ממשיים יותר הזמן או אולי לשכור ענקיים יותר. שוב פעם, אולם קיימים תסמינים שונים הקשורים ל- ASD, אלו מ כל בן אדם המאובחן יציג דרגות משתנות מכל אחד מאתרים אלו.Recent Comments

No comments to show.