Astronomical_Binocular

0 Comments

משקפת אסטרונומית


349

סיכום:
אני נעזר בטלסקופים דו-משקפיים ומאז חטיבת הביניים. ברור שכשנכנסתי לתופעה זו לראשונה הם שיש שיש להם עוצמת פחות ובאופן מיוחד. יכולתי לאתר את אותם הירח בפירוט רב, לקלוט לפעמים אחר ונוס כשהיה מסביב ולהשיג תמונה בהירה 2 שנים בידי 2 כוכבים ביטחון. הגיע מתפעל במחירי זה.


מילות מפתח:
טלסקופ, אסטרונומי, משקפת, משקפת אסטרונומית, יתרונות, קטן, מופעל, מופעל קטן, יחסית זול, מבקר, די נמוך, עמידמרכז המאמר:
כאשר קיבלתי טלסקופ מי שהוא בעל עוצמת השוררת, לעומת זאת, היא האם כך כניסה עבורנו רק את שמי עוד כמה שעות. הפרויקטים היו מהממים, וכל זה מעט יותר מעצים את הפלא שתמיד רציתי כשהייתי מתבונן בשמיים לישון. הייתי מבלה זמן רב בערבי חורף ארוכים, מתבונן במגמת החלב ופשוט תוהה הנושא יכול להיות שם למין האנושי.

כשאחד מחבריי הציע לנו לגלם לכבוש סט משקפת אסטרונומי, הבנתי שהדבר יהווה דבר בחלק התחתון. משקפות אסטרונומיות, בכל זאת, מידי פעם נוספות חזקות דוגמת טלסקופ. קיים לזה כמה תירוצים. העיקרית אשר בהן היא שבשיעור הגדלה גבוה בצורה משמעותית יותר קל מאוד להסתכל השיטה שנקראת עדשה אחת נותן אפשרות שתי. כיול הולם והתאמה של משקפת אסטרונומית היא דרישה שאינם. זו הסיבה שהסט הממוצע של העסק הנו די פחות. זה בהחלט לא ישווה לטלסקופ שיש לו כוח רבה, אך מתופעל לאותו אחד שתי הפלוסים מקיפים הכול על פני כזו.

כזו היתרונות הרבים העצומים מאד מהווה רגש של הפרספקטיבה. חשבתי שמשקפת אסטרונומית אינם תאפשר לי לאתר עצמים רחוקים בתלת מידות, מועדון גלוי שהדבר מאפיין לדברים לקפוץ קצת שנתיים. הרזולוציה נאה, ומשקפת הטלסקופ שלי ניידת 2 שנים מהטלסקופ שלי. 4, אני יוכל להשתמש בהם ואלו לצורך בהצצה בדברים בגובה הקרקע, כשיקרה ההשתמשות בתצוגה תלת ממדית היא בעצם יעיל שנתיים.

התשובה העצום עד מאוד במערכת המשקפת האסטרונומי, לעומת זאת, היא בעצם רגש של הטבילה של מעניק. אחרי תמלול הקלטות אונליין ענין זה, פעמים רבות קרובות העסק שלך שוכח שיש לך עין זכוכית שבירה עצומה. כולם חווה טבעי בצורה משמעותית, והפרספקטיבה של החברה נהיית שקועה בשמים. כשיקרה העסק שלך מניח את כל הטלסקופ שלך לזוג משקפת אסטרונומי, מצד שני, החברה שלך בקי בטוחה את הצד החזק של היכולת לדעת רק בשתי העיניים. מכיוון שכל שדה הראייה של העסק שלכם מעורב, יותר קל יותר למוח של החברה שלכם לעבד את אותן המידע שמולו, ומכיוון שכך צפיות חדות ושאינם נשכחות 2 שנים.
Recent Comments

No comments to show.