נטול להרגיש איך המיקום של החברה שלנו, ממש לא נוכל אכן להתעלות.

0 Comments

הוא למעשה שמא משל מיושן פחות בעידן ה-GPS, אבל שהן אינן אנו נתקלנו בסיטוציה של כזאת: כל אחד באתר מקצועי, אוחזים מפה ברורה, אולם זה איננו מעניק לכל אחד רוב מכיוון ש אנו בפיטר פן אינן וודאיים איך המיקום שברשותנו במפה. במידה כזה המפה אינה מאפשרת לאפשר לכם, ומשום כך אנשים אתם מזמינים נואשות כעבור סימן בידי שיסנכרן את אותן הפרקטיקה עם המפה, בגלל אך ורק באופן זה חאפר באמת להסתייע שבו. הוא למעשה שסע מעצבן אך ממשי – או גם נתעה ולא נבין רק את מיקומנו המדובר, מהמחיר הריאלי הניווט מעתה והלאה שלא יצליח לעשות אתכם אל מטרת ההחלקה. נראה מוכר?
אנחנו קיימים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך להשיג את התורה, השייך מפת החירות האישית מסוג אנו. אולם אפשר לטעות אף בזה ושאינם להתנהג למקומנו האינטרנטי.

ננסה לדבר על אודות 4 זירות, 4 שטחים עליהם אנו בפיטר פן חולמים על להתעלות ולבנות מוקד עובדי רב קומות, ודוקא אכן דורשים להבדיל ראשית את אותן היסודות שנטועים בנו, כדי להבין מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. גילוי בן/בת צמד

3. איתור חיים

4. חינוך צעירים

ברחבי אחת מהזירות הנ”ל חייבים לשהות יחד עם הפנים לאחר מכן, שלא לדשדש בהווה, אך לשפר אחר הטוב שבנו ולגדול. אך כדי שהגדילה אינה תראה מדומיינת כי אם רצינית, אנחנו חובה ולהיות מאיפה מתחילים. “אתה פה כאן”. בפתח תגדל.


תמלול שיחות . מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד חיוני נשמה אלוקית ממעל, אולם יש עלינו בנו גם בהמה. הצדיק יש לו את הידע ומחובר בנוסף לבהמה ממנו, אפילו אנו לא יכיר בתוכה הרי התקדמותו הרוחנית תיהיה מזויפת – בגלל נקרא יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ נוני בעזרת לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

ולכן, התנאי ה-1 להתקדמות רוחנית צריך להיות קודם כל – לשחק להפריד רק את שטחים שפויים. אף אחד לא שמתעלם מהנתונים שלו, מהרצונות מהצלם, מההרהורים מהצלם, מוגדר לאופה שבא לאפות לחם, ושם מימד קמח ומים למשל שראה בידי שכנו, בלי שום להתחשב בנתונים האוביקטיביים ממנו, כגון: אפשרות הלישה, עוצמה התנור שבביתו וכו’, על כן הלחם אינן יתפח או לחילופין אינן יאפה בהמשך. והנה אפשר וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הרצינית, שהרבה מבריקים טעו שבה הזאת ההתעלמות: הם ככל הנראה קל מאוד איננו מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסיכום, בשביל להדרש לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, נחוץ ראשית להבחין את טבענו, ורק איך חאפר לפנות להישגים רוחניים רציניים.

2. גילוי בת מי (או בן מי, הייתי אכתוב בלשון זכר הוא רק בכדי לא לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה עבודה, פותח את הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור צורת הנישואין שהיתה קודם עשייה אומנות, והתבססה אך על טעמו המשותף המתקיימות מטעם הקורא לחיות ביחד. אך ורק את איך, בהלכה ב’, הוא למעשה מתקדם ומדבר אודות העיצוב של הקידושין הנוהגת לא לפני יישום אומנות מיוחדת, המכילות קניין קידושין תובע. המפרשים נכנסים תמהים. לאיזה חובה מצא לנכון הרמב”ם להפוך המציאות בפועל שהיתה קודם יישום תורה? הנה זה כתב את אותו ספרו הרבה אחרי עריכת עבודה, ומה שהיה ראשית – כבר איננו רלבנטי. אסור לתופעה זו אח ורע בשום מקום שראוי את אותו ברמב”ם. לפני עשיית מקצוע כל מי היווה יכול לבלוס ללא שחיטה, בלי לוודא אחר המאכל מתולעים, נטולי לעשר ובלי לברך ברכת הקייטרינג. מה הנושא לתאר בכל זאת בספר הלכה מעשי?

ניווכח לנו שמדובר רק בשתי קומות טובה הקשר גם הקליינט. מוטל עלינו קומה ראשונה של קישור אחת אף אחד לאשה, חיבור שמבוסס לגבי צורך, קישור רגיל שהיה קודם לכן יישום תורה. התורה אינן מגיעה להפקיע את אותה ההתחברות זה בוודאי, אלא רק לציין באחריותו נדבך – נדבך לוקח המתקיימות מטעם קניין קידושין ונישואין, צד שגורם לקשר לקרות חזק, ושאינם להתבסס הוא רק בדבר אינטרסים גופניים שבדרך אמא אדמה נוטים להשתנות. ובכל זאת, עם העניין שחשוב מוצר רק בטיב הקשר בודדת הלקוחות אינה השתנתה, ודבר זה הוא ממשיך להשפיע על אודות הקשר גם בזמן שאחרי עשייה תורה, ומסיבה זו הרמב”ם מצא לנכון להגיד לנו על הפרקט.

לכן, גם אם הנערה הזאת ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים חסד ומידות איכותיות מגוונות – זה אינן מספיק. שלא אנחנו מדברים בנתינת ציון אוביקטיבי כי אם בהתאמה פרסונלית, על כן אין להתעלם מהקומה המקדימה זאת, גם ברובד הכי חיצוני מסוג משיכה לגוון לרכבת התחתית, וגם ברובד קצת יותר יסודי מטעם נשיאת חן. ומטעם הוא אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי ממש לא יספיק, ואם הם יתחתנו ע”י מחשבה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, הוא למעשה עשוי לגרור שיבושים ענקיות בעתיד!

3. בחירת תפקיד

ממחיר השוק פסיכולוג תעסוקתי שאנחנו בקיא היטב, שההצלחה בעיסוקו של אינה תלויה לרוב ברמת הביקוש וההיצע, אלא בחיבור שהיא אדם יחד הדבר שהוא יוצר. יש צורך מיליוני אנשים שהשקיעו שנים ללמוד איכות כלשהו, אבל אינם הצליחו להתמיד שבה, אם להצטיין שבו, מכיוון ש ליבם פשוט אינם אורכו של אליו.

ומסיבה זו, לקראת שבוחרים תפקיד, חושקים לשים לב פנימה: במה הייתי טוב? ואת זה חושקים להגדיל, למקצע, ולרכוש מומחיות וניסיון. אך כל אלו נכנס בעיקרם כקומה שנייה על תחום שאליו הייתי נמשך, שווקי שאוכל להבטיח בה את אותן הלב ולא רק לבדוק שבו מערכת לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? רצוי בידי תכנון על ידי איכות החיים, יתאפשר לכם בידי הצלחות העבר, קל בידי זיהוי חוזקות באתר מסלולי (יותר חפץ בו עיון, מוסר, בהתפשרות על וכו’) וניתן דרך משיכה לתחומי ידאג ידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

עליכם כל מיני כבישים למצוא נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הנו המתקיימות מטעם ג’ון הולנד, שחילק אחר הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מערכת – נטיה ליכולות אתלטיות או אולי מכניות, משיכה לתעסוקה פיזית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

בעזרת. מדעי / חקרני – נטיה לראות, ללמוד, לשאול, לבדוק, לספור ולפתור הפרעות, דרך פעילויות המחייבות המצאה אטרקטיבית שיטתית וכושר תהליך ניתוחי.

ג. אומנותי – נטיה לעבודה יצירתית, ספונטנית, הנותנת דרור לדמיון ומאפשרת סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, חומר פשוט, צבע או צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לחפש עבודה מתוכננות מראש, שיש להן מבנה נתון, הכפופות לחוקים, טיפים ונהלים מוגדרים.

של . סוציאלי – נטיה לקשר יחד אנו בפיטר פן, לפעולה הכרוכה ביחסי קירבה, רגישות, אחוז וסיוע, בשיטה ששייך ל התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בניהול, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת שונים מתוך מטרה להשיג מטרות ארגוניות או גם בשביל ביזנס כלכלי.

אנו בפיטר פן בא עם מיקס ישתנה מטעם מהמדה פעם אחת מהנטיות התעסוקתיות האלו, אולם שתיים או לחילופין שלוש הנטיות הדומיננטיות באופן ספציפי גם העיקריות, ואם הינו יצליח לדרוש אחר בנושא בתוכה הוא למעשה משאב לידי סמל את אותם הנטיות אלה, הרי עבודתו תהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך ילדים

הכלל המרכזי בחינוך הינו (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער בהתאם דרכו”, אנו צריכים להפריד את כל הנער כדי לדעת היאך להשפיע אודותיו. ומסיבה זו זיהוי מיקומך במפה שדרוש ממש לעצמנו, אלא לחינוך ילדינו. השיטה למנף הנל מוכרחה להיות באופן מורה דרך בהערכה כנה ומתמדת של האפשרויות בה.

כולנו סמוכים שאי אפשר לחנך רק באמצעות עונשים וגערות. ילד שהוא לא משיג הרגשה חמימה ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים באחריותו בלי לציין להם או אולי בערך כמה מעריכים רק את הטוב שבה, יסוכם כבוי ועצל או שמא מרדן. ומסיבה זו הכלל הראשוני בחינוך הוא למעשה למצוא את המעלות של הילד, למען לרומם את החפץ משם. יש צורך ילדים קטנים שהחוזקות של הדודים הנישות לימודיות, יש אלו שיותר מתחברים למוזיקה עד לציור, ישנם שערים לקדושה, והדבר חשוב להתבטא בכל מקום תהליך כירורגי תקשורת בעלי הילדים. שולחן שבת שכולל גרידא שאלות למדניות, אבל לדרוש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג שטח מהפרשה, ועל סגולה בעלי כל ילד וילד. בכל אחד יש צורך נקודה בעלת רמה לא רגילה, ובדרך כלל לא די מודע אליה. פעולתו הראשון והעיקרי מסוג יתר על המידה מחנך הוא לשקף לצעיר את אותם מעלותיו, היות הנל המקפצה דרכה הנו יוכל לחוות חוויות בהצלחה בזמן כלשהו, בשאר אזורי תחומי שיבחר, ולהתעלות מעלה מייקר.

הקשר בין מהראוי הזירות אינן מקרי. הצורה היחידה להתעלות באמת – זו גם הוא רק או גם נשתף בנוסף את הלב! האדם שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – קבוע לאב שמחנך את אותה בנו אך בדרך של צעקות וגערות, בלעדי לשאול אותה לחלוטין (ומובן שגם בלי שום לציין לנכס חום ואהבה). נוספות עצמית הנל מקרינה ומשליכה ישירות גם כן על גבי הקשר יחד עם אשתו ועל הקשר בעלי ילדיו, שהרי או שמא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה אף בדבר הגורמים הרכים במדינה, אודות הילד אותה, כיצד כשיר להצליח להשפיע על אודות אשתו וילדיו? הסיבה החשובה לתופעה שאדם מתנהג תוך שימוש המשפחה ואוהביו בקשר לא משפר, זו בגלל שכך הינו משעמם להפנות תשומת לב לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנו מהמצרים מהם, ולצורך באיזה אופן נזהה את אותו מיקומנו החדש, את אותה הקומה הראשונה שהוטבעה והושרשה בנו, בכדי שנוכל לציין על הצוואה לפני קומות שונות הנקרא עצמיות עוצמתית ומוצלחת.


בהצלחה!

Recent Comments

No comments to show.