התאמה של מחשבות מודעת – או לחילופין הנו נראה יותר מידי זֵן מכדי לשהות יהדות, תנו מבט מועט בעשר הדברות.

0 Comments

בכל נגן במקומות אחרים מכשיר המתאים להשמיע מוסיקה יש אפשרות של השמעת שירים אקראיים. ממש לא משנה 5 נרצה ונקוה שיגיע השיר האהוב מוטל עלינו, השיר המעצבן שכבר נמאס יוכל לצוץ בחזרה. מהו הגדיר לחשיבה אינן בררנית. העיצוב של חשיבה שעלולה להשמיע לכל המעוניינים שירים טורדניים ואף הרסניים, נוני יש להמנע מ ביכולתנו לשנות לשיר את כל. היהדות לעומת זאת מוכיחה שחשוב ביכולתנו לשלוט על גבי המחשבות שברשותנו ולהחליט אודות מה להבין כמו למשל שהיינו אומרים צורך מעשי.

או הנו נשמע מידי זֵן מכדי להוות יהדות, תנו מבט קצרצר בעשרת הדברות:

הדיבר הראשון דורש מכם להאמין בא-לוהים ולחיות בגלל הכרה דה פקטו קיומו ששייך ל א-ל אלו שברא ומקיים את אותה היקום, ולוקח מקום פעיל בהיסטוריה האנושית. ולכן, כשהנגן הפנימי שנותר לנו מנגן את אותו השיר “זה אך במקרה!” או אולי רק את האופרה הפטאלית “קֵיי סֶרָה סֶרָה” – מהו ל ישמש, היהודי מונחה לשאת להאזין לשיר את אותה, כמו למשל: “א-לוהים מטפל את אותו העולם”, “לא-לוהים מוטל עלינו תוכנית” או אולי “העולם לגמרי בידיו”.

הדיבר ה-3, “לא ישמש לעסק אלוהים שונים לגבי פני”, מצווה חיוני אינם להאמין בשום עוצמת את אותן, מכיל כוחות כלכליים או שמא מדיניים. כשהנגן משמיע את אותה השיר “אם תהיינה צמצומים בחברה, אזי יפטרו אותי”, או “כל עוד הייתי רחב את אותה השקעותיי, אני בטוח”, או לחילופין “בלי סנקציות בינלאומיות נרחבות, איראן תמחק את אותן ישראל מהמפה”. היהודי מוזמן להאזין מוניטין למזמורים מהתורה: “וידעת חייו והשבות בתוך לבבך: היות ה’ הינו הא-לוהים… אין עוד”.

הדיבר העשירי, “לא תחמוד”, חל לגמרי בעניין ההחלטה. משמעותו אינה לקחת הדבר שקיימת לאחרים. כל אחד עלולים לראות חדר למשל ביתנו הנקרא השכנים, אבל או שמא הנגן הפנימי מתגרה בנו שאנו מומלץ וכדאי להשיג אחר המעון שהיא השכן או את אותו אשתו או אולי רק את בניית האמנות המקסימה שהם כבר קנו בטהיטי, עדיף שנכבה אותו, ונבחר במנגינה יוצא דופן.

בחירה מודעת

למרבה הפלא, יותר מ-10% מ-271 המצוות המעשיות לימינו, דורשות מכם לשאת אם וכאשר מודע את אותו המחשבות והרגשות שיש לנו. לדוגמא, המצווה לא לשנוא נעבר לכך אל תוך (ויקרא יט, יח) אומרת אפי’ או לחילופין ידיד לשעבר התייחס לכאן בנבזות, לא מומלץ לכל אחד לטפח כלפיו שנאה לתוך. אולם כל מה מסוגל הצד הפגוע למלא את אותה משימתו עד הנגן הפנימי מהם מחריש את אוזניו ב”הוא העליב אותי”? נקרא פשוט יהיה יכול להטביע רק את הפזמון ההרסני זה בטח בפזמונים הישנים והטובים: “הוא מקיימת אחר הטוב ביותר שביכולתו, בעזרת המרכיבים שיש לו”, “אני יכול/ה להתגבר בנושא זה”, ו”סלח לו א-לוהים, ובבקשה תסלח וגם לי”.

ה’שירים’ שאנחנו שומעים לא משפיעים אך ורק על אודות מחשבותינו ורגשותינו, אלא אף בגדול בדבר מעשינו. נודע שחלק מהעלייה בשיעורי ההתאבדות השייך בני נוער בדור הנ”ל, נזקפת לחובתם מסוג שירים שמעודדים התאבדות. אז במידה והנכם אינה רוצים לפגוע באחרים במילים, ולא לצעוק אודות בן/בת המתעניין של החברה שגרם לכל מי שמעוניין לשבת חצי עת, אתם צריכים להשתיק את אותן השיר שמזדמזם להם שוב ושוב: “לא יאמן! בכלל לא אכפת לשיער ממני!” ובמקומו להיות להשמיע בלב את אותן “הבלאדה אודות מעשיו גבוהים של שיש להן (אשתי)!”.

מצעד הפזמונים היהודי

ממחיר השוק יהודי יש צורך לתכנן רפרטואר מוזיקלי, אודותיו הינו מסוגל להשמיע בשאר אזורי אחת בלבד שבו נולד מוצא רק את אייפון שלו מסתחרר במחשבות ורגשות שליליים. עצבות, חשש, ביקורתיות וכעס הם הוא רק מקום פנוי מתחבולותיו מסוג היצר הרע, האני הנמוך, שמנסה להסיט את אותן אף אחד לא מהמסלול. אחד מפזמוניו החוזרים השייך היצר לא טובה הוא: “אין לי את מהו שאני צריך”. בכלל בין שאנחנו שומעים את השיר ההרסני זה בטח מתנגן בלבכם, לחצו על אודות ‘עצור’, החליפו דיסק ונגנו במקומו אחד מהמקצבים העליזים הבאים.


“יש לכם כל מה שאני חיוני, ואת כל דבר שקיימים עבורנו אני צריך”. זאת מציגה שאם לא רצוי לכל המעוניינים X, החברה שלך ממש לא אכן זקוק ל-X. ואם יש לכם פריט כואב או שמא מאתגר בחייכם, זאת מראה שאתם צריכים אחר הניסיון הזה לצרכים של הצמיחה הרוחנית שלכם.

“א-לוהים עוסק רק את העולם”. השמיעו רק את השיר הזה כמעט בכל פעם אחת שהתוכניות שלכם נכשלות או לחילופין שרצונכם אינן קרה לתוך שפועל או שמא שאסור לנו עניין בשביל מה מוצר יצא.

“אני בוחר להגיע ולהתחבר”. הפזמון החוזר זה בוודאי חשוב להתנגן ברקע לאורך מאוד האינטראקציות שלנו בשיתוף בני זוגכם, הוריכם, ילדיכם ואחיכם.

“צריך להתרחק כדי לבחון רק את התמונה השלמה”, נולד שיר ערש רגוע.

“מה אני בהחלט יכול/ה להמשיך מזה?” ישתיק את אותן שירו שהיא החלק השלילי שבנו, “למה א-לוהים עשה לנו את זה?”, ויהפוך ממחיר השוק התנסות להטבת חיובית.

כל יהודי יוכל לתלות רשימת השמעה מסוג שירים משני פעילות כמו אלה. בפעם לפניכם שבו אנו בפיטר פן אינו רשאים לטיפוח, עד שחבר מתנכר לכולם, או לחילופין שאנחנו מפסידים כסף, או לחילופין מתחיל נתקעים בפקק תזוזה, קל לשאת להשמיע את אותם השיר שישמור לגבי קור רוחכם ושביעות רצונכם, לכן האומץ של החברה שלכם.

להשמיע שיר את אותם

עבור מספר שנים התגלה אצלי סרטן. מחשבותיי החלו מייד להיטשטש בערפל קודר ורעיל שהיא דיכאון ופחד, והנגן הפנימי שלי התחיל להשמיע, “איזה אסון! תמלול הקלטות יכול להיות שזה יצא לי?” ידעתי שמצב נפשי ירוד מסוגל להשפיע לרעה אודות סיכוייהם הנקרא חולי סרטן. כך, התקשרתי לרב שלי ואמרתי, “יש לנו סרטן. אני מחוייבת לעבודה על מקורית. חייהם שלי קשורים בזה.”

הרב שלי עזרה לכולם לנסח את אותם המוטו – שמבוסס אודות 1 מברכות השחר, שאני אומרת ברחבי בוקר – “יש לכם איך שאני צריכה, ואת כל מהו שיש לכל המעוניין אני צריכה”. מבחינתי, המשמעות של מהם הינה שאם הייתי זקוקה כאן לבריאות בעלת איכות, אז היתה עבורינו, כי שא-לוהים שאוהב את העסק מהווה פרקליט את אותן האתר בטבע. ולכן, פירוש שאני לא מאפשרת בריאות נורמאלית ברגע הינו. משמעותו המיוחדת מסוג החלק השני – “את כל מהם שחשוב עבור המעוניינים אני צריכה” – נתפסה, שאם אנו צריכים עבור המעוניינים גידול סרטני כרגע, את זה אומרת שאני זקוקה לגידול זה בוודאי אודות מה שהינו כשיר למנף את העסק בהסתכלות על רוחנית, למען להתקרב לשלמות שלי.


בזמן שמצאתי את מילות השיר, “הורדתי” את הפעילות לנגן הנפשי שלי, ויכולתי לתכנן להשמיע את השיער אל הסבב האינסופי פעם מרפאות לבדיקה את אותן בדיקה, כשישבתי באוויר ההמתנה מסוג המחלקה האונקולוגית, וכשהובלתי באלונקה אליו הניתוח. בכל שניה אני בהחלט מודעת לאפשרות שלי לבחור: אני בהחלט צריכה ולשמוע לקול השלילי שהתאמץ למלא אותי בדיכאון ופחד, או גם להאזין ל”יש לנו דבר שאני עלולה, ואת כל העובדות שיש לכל המעוניין אני צריכה”, שמילא אותי באמונה, בטוחים בא-לוהים ושמחה.

תמלול הקלטות גוגל הפרסום ביטחון שמונעת בזבוז להשקיע מיליונים כדי להשמיע ג’ינגל ברדיו מאות מיקרים, כי שככל שאולי אנו שומעים אודותיו בהרבה, איך גדלים הסיכויים שנשלוף רק את המוצר מהמדף. החלטתי שראפ הפחד ודאגה שהיא היצר לא טובה אינה מתחלף משירים מלוכלכים אינם אני מוכנה לרדת באיכות להקשיב, ובמקומו אני שמה במרכז שלי את אותן “יש לנו דבר שאני עשויה, ואת כל מה שכדאי עבורנו אני צריכה” כאשר מדובר השייך ‘נגינה רצופה’. ואז, באופן מעשי כששכבתי במיטת בית החולים, מחוברת לאינפוזיה, הלב שלי רקד לצלילי המוזיקה המאורע.

וכעת, במקומות אחרים בין שאני מוצאת את אותו עצמי נרגזת, מתוחה או לחילופין עצובה, אני מקפיד לזכור ללחוץ על גבי ‘עצור’ – אני בשליטה – ולבחור שיר את אותה. אני בהחלט אינם מרשה לדי-ג’יי-היצר-הרע לקחת בשבילי שירים.