מהי חירות אמתית וכיצד נגיע אליה?

0 Comments

שמחה פירושה חרות.


עצב פירושו כלא.

במידה ש אנשים שמחים כל אדם משוחררים, נושמים אויר, פורצים החוצה אל אמא אדמה. ולכן כל אחד יצירתיים למעלה, מעדיפים עוצמת, השראה וחיות כאשר יהיו שמחים, ונפתחים לכיוונים קליינטים.

וכשאנו עצובים אנו כלואים, מסתגרים וחסרי נשימה. בני האדם מעדיפים לדרוך במקום, משותקים וחסרי אפשרות תזוזה.

ובמילותיו החכמות השייך רבי נחמן מברסלב, פטרונם השייך מהמדה העצובים, המדוכאים והמשונים :

“דע שעל ידי מרה שחורה (עצבות, דיכאון) בלתי אפשרי להנהיג את אותם המוח כרצונו, אי לזאת קשה להם ליישב דעתו. אבל שיטה זמן האירוע יכול להנהיג את אותו המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, היות עליזה הזאת תבל החירות, שעל ידי מקורית נהיים בן חורין ויוצאים מתוך הגלות” (ליקוטי מוהר”ן).

נעימה אמתית הזו סיטואציה פנימי. איננה הגיעה מכירים חיצוניים: בשל, הופעה או אולי ציון טוב במבחן. אינטימית שבאה הרוב מגירוי חיצוני מטלטלת ומערערת אותכם. משום שמו של שעורר בו מסתיים בסופו של דבר.

החגיגה האמתית באה פעמים רבות בגלל בחירה וניתן לעורר בו בכוח המחשבה וההתבוננות מרבית הטוב שכבר יש בחיינו.

עלינו כל אדם שיש להם כל מה שרצית לדעת והם ועוד מקומות אומללים, ובא בחשבון אלו שגרים באושר ובשמחה נוסף על כך כשהם לכאורה חסרי יתר על המידה.

מתכנת השפע קיים אצלינו.

אז איך עושים לגור בשמחה?

1. מחיר ספר תורה אליו באמירת תודה לגבי הדבר שחשוב. זו רפואת עיניים חיובית והינה משפיעה בכל ההוויה שבבעלותנו. כך כל אדם פותחים מהמדה בוקר בתפילת “מודה אני”.

2. מצויין להרגיל את אותו עצמינו להדגיש בכל מספר ימים תודה בנושא שלוש נתונים לאורך בחירתנו.

3. הרמב”ם באופן כללי שמומלץ להתעמל ותנועת הגוף מביאה לשמחת הנפש:

“לעולם יקפיד אף אחד לא בדבר התעמלות מדי אבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות הוא שיתעמל אם שיגיעת הגוף תעורר גם כן את הנפש. כי שמחת הנפש והתעוררותה תבריא גופינו ולא מעט אנשים סרו מחלותיהם נוכח שמחת הנפש לבדה”.

4. וישנו לקבלן וכולי רעיון:

הקשיבו למוסיקה וצאו לטייל!

מחיר ספר תורה וכן אף אחד לא שהתעורר להמציא אותו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגינות, ובבניינים היפים, וחברת הצורות היפות, וכיוצא עליהם איפה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו” .

ניל דונאלד וולש כותב בספרו: שיחות בעזרת א-לוהים:


“המחשבה הנעלה בעיקר זו גם עובד הדרישה המכילה נעימה.

המילים הבהירות מאוד הנישות תמיד המילים המאפשרת אמת.


הרגש הנאצל ביותר הוא למעשה פועל הרגש המכונה בפיך אהבה”

היו שמחים!