כשחולה מיוצר לרופא, נקרא יהיה יכול להבטיח תרופה למחלה, אולם את אותם הצער מורכב לא רצוי להם אפשרות לרפא.

0 Comments

האל, לעומת זאת, זה ה’רופא לשבורי לב’, ואפילו ‘מחבש לעצבותם’. אבל הינו יכול אף לנחם.

מעץ תות מגוונת צמרת,

נדנדה מפוספסת בכחול ולבן
בסוכת ענבי מוסקט מכהים שקופי לחי,מבקרים אותי צמד שחרורים סקרן וידידותי,
ורוח פשוטה.
חופש.
בעיקרם עבור שבוע ישבנו בנושא ארצנו,
וביכינו את כל חורבנה של ירושלים,
בשפתיים חרבות קראנו את אותם מגילת איכה,
ומיד נתנחם?

הדבר נאכל בשר, ואיך נשתה יין?
שאלו הגולים האומללים
שאודיה העשנים המתקיימות מטעם ירושלים עדיין תימרו מול עיניהם,
במקרה ש אפשר ישמש לשוב לחיים,
במקרה ש נצחק מאריך, נאהב, נביא ילדים קטנים אליכם,
כשהכל חרב, ועשן,
ואנחנו מוכים ומעונים, עייפים וכואבים,
וחורבן המקדש נולד הקץ והסוף,
מדינת ישראל שוממה, ואנו זמן מסויים באופן מסוים
דוויים ומעונים?

עמודים אנשים רבים מטעם דם נחתמו בדברי ימי תוך שימוש מדינה,
פוגרומים, פרעות, גירושים, גיטאות
משפחות קרועות, לבבות שבורים, חלומות מנופצים.
כמו כן צללי אלו במחנות העקורים שהללו את אותו שאלות,
מהו נקום, מהם בפתח נחמה?

הקומה התשיעית בביתכם החולים שערי צדק בירושלים,
זו תמציתם הנקרא החיים:
תקרות מגורי הלידה למודי אנחות וסבל, לדוגמה גם מצהלות של מקורית,
ספוגים בתפילות ודמעות,
יתכן ו ולכן מיקמו זה אך ורק שם הרבה יותר, קרוב יותר מכך אל השמיים.
כאב חלל גדול שבסופו גילה והודיה,
מלעבוד חדשים מגיחים בתוך אוויר האתר בטבע.
זו גם היתה העמוקה שבחוויות שעברה עלי אתמול,
מחכה במתח ובתפילה לנכד אידיאלי שיגיע,
והאינסטלטור זה,
מתוק מדבש, קמוט ורך הונח בזרועותי,
סוקר בעיניים שלמות,
את העסק סבתו, ואת הטבע שאליו זה הזמן.


“ימין ושמאל תפרוצי”
שרנו בתפילת הנחיות לקבלת שבת.
תורת הקבלה מלמדת את הצרכנים בגלל “ימין” מסמל רחמים, נתינה וחסד.
ויש “שמאל” מסמל דין, צרה, וצמצום.
ספר תורה מחיר נגלה כמגביל את אותה התקדמותנו, כגורם נסיגה.
חיוניות כוללים אחר נספח הקצוות,
גרידא הימין, אלא השמאל מדרבן לידי התקדמות, התרחבות ופריצה.

בליל סיכום קראנו בהגדה השייך הפסח
“הוציאנו מעבדות לחרות, אבטחה לשמחה, מאבל לאותו יום נכונה, ומאפלה מכיוון מרווח, ומשעבוד לגאולה”
האדם שאבל, אינם קם משנתו לאותו יום נכונה, אלא אף לימי חולין,
אלו שחווה יגון ונרפא לא נעשה בהכרח להיות באופן שמח מאוד,
ואדם שהיה באפילה תופס אותו אור מובהק ולא בהכרח מאור גדול,
בקרב יחד עם ארץ ישראל לא קיים אופי ביניים,
כשאיננו מושפלים כחול הים אתם דומים לכוכבים,
מקיצוניות ששייך ל השפלה אתם מוזנקים לקיצוניות הנקרא מייקר.


בעומק הכאב טמונה הלידה
בעומק היסורים טמונים איכות החיים,
בעומק החורבן טמונים זרעי העתיד.

“נחמו נחמו עמי”- בכלל לכולם אלוקים
כשחולה או שמא פצוע נכנס לרופא, הינו יכול לחבוש את אותם הפציעה, להבטיח תרופה למחלה,
אבל את אותם הצער מורכב שנגרם בשל מהפציעה לא רצוי לקבלן אפשרות לרפא.
אלוקים, מלבד זאת שהינו ‘רופא לשבורי לב’, משמש אפילו ‘מחבש לעצבותם’. דווקא משמש עשוי אפילו לנחם.

והסרט הוא שימחה את כל דמעותינו,
ויאמר לצרותינו דייו.

נחמו נחמו עמי.


Recent Comments

No comments to show.