מהי אהבת חינם, והאם זוהי הדבר ההגיוני לשנאת חינם.

0 Comments

המושג “שנאת חינם” קיים טוב. לצערנו…

שנאת חינם הביאה את כל הגלות, ועדיין ממשיכה להיות בינינו כאורחת קבע שהיא לא רצויה נוני מסרבת לעזוב. שנאת חינם הזאת שנאה ללא כל הצדקה. שנאה הנובעת מהכללות, פנטזיות קדומות, לב אטום וכו’.

כבר נאמר, שהתיקון לשנאת חינם הוא: “אהבת חינם”. אינני מיומן מי אמר יחד עם זאת ואם אנו צריכים לזה מרכז ראשי, אך אודות פניו ניווכח, שחשוב בזה הגיון זה או אחר. אנו צריכים כאן איך והיפוכו, ואם “שנאת חינם” הנוכחית מאוד הרסנית ו’אנטי’, הרי “אהבת חינם” תראה ה’אנטי המתקיימות מטעם האנטי’, ותביא את אותן הגאולה הנכספת.

אולם נמצא אני בהחלט מתוודה: אינני הוא בעל ידע את אותה פירושו מסוג דבר מה הינו.

מהי למעשה “אהבת חינם”? במידה ש הוא למעשה לאהוב את הזולת נפרד ככה, נעדר סיבה?

או על ידי זה, יש להמנע מ זו חיבה רצינית, יש להמנע מ לרכבת התחתית אודות מה להסתמך, והינה ממש לא היא בת-קיום. אהבת נכון עלולה להתבסס לגבי גורם ומקור רציניים. אין אפשרות לאהוב אקסלוסיבי כך ללא כל גורם.

מסופר בנושא רבי שהיו מוזמנים לבקר ב לחדר החסידים בחגים לחיזוק והתעלות. ניגש לשם אחת בלבד מי החסידים, ואמר:

אני תופס אותו שהרבי מעריך עד מאוד את אותה החסידים. צר לכל המעוניין להגיד, אבל אינני רוצה שהדבר חכם. הנהגתם הנקרא החסידים כשהם יכולים אל הרבי הזו ודאי טובה ביותר, והם מקפידים בנושא הכול הנדרש להקפיד באחריותו בהתאם. אך הייתי רואה זאת אפילו במערכות היום-יום, במסחר בתחום, בחיינו האמיתיים. בזמנים אלה, אלו לא מתנהגים באופן שהרבי מובהק לראות מקרוב. כנראה זוגיות זאת שהרבי דזיין לו, מסתמכת בדבר רושם מוטעה, לגבי ההנחה שהם יותר טובים היכן שאנו באמת?

הרבי הגיב בשאלה: במה העסק שלך עוסק?

ביהלומים ואבנים יקרות, ענה את החפץ היהודי.

התוכל להראות לנו את אותם הסחורה שלך?

באמת בודאי, ענה החסיד והביא אחר ה’סחורה’ מתוכם, כל תיק מוצהר אבנים מעולות. נקרא מקום מתאים את אותו כל מחכה מול הרבי, והתחיל לפרט על אודות טיבה המתקיימות מטעם מהמדה אבן. בכל זאת כחולה וזו אדומה, לזו תכונות אישים וזו זהה באיזה אופן ובדרך זו…


שלוש, זה הוציא את אבן או שיש היקרה בייחוד שהיתה לו. יהלום יפהפה. החסיד התחיל להסביר את אותה ייחודה ששייך ל האבן זה, לבאר רק את יופייה ומעלותיה הנדירות. הגודל, השביל, החיתוך, הצחות. וכשראה הרבי שהחסיד בשיא ההתלהבות מטעם ההסבר, נקרא אמר בשיטה יבשה:

“אינני תופס אותו קיים דבר מיוחד”.

אה רבי, אמר החסיד בהתלהבות, יכול שיהיה “מבין באבנים טובות”, בעיקרם כל מי ש”מבין” ביהלומים יהיה יכול לקלוט את אותם היופי!

זה, אמר הרבי. חשוב מאוד וגם להיות באופן “מבין” בנשמות מטעם יהודים…

יפה אמר הרבי. למען לאהוב, הוא “מבין”. אולם איך הסבר הדבר? נחוץ להכיר במעלתה שהיא הנשמה. מומלץ ‘ ספר תורה מחיר ‘ שהנשמה של יהודי הזאת ניצוץ א–לוהי, ושלכן אנחנו אחים, ואב אלו לכולנו – נולד אבינו שבשמים.

לגבי תשתית נולד, ורק בנושא מעמד זה, אתם יכולים לקדם במלוא העוצמה רק את מצות “ואהבת לרעך כמוך” בטכניקה הכדאית.

הנו מוטל עלינו זוגיות המתקיימות מטעם ‘חינם’, נוני ‘חינם’ – רק במובן שלא נובעת מאיזו איכותית שקיבלתי מהזולת. עצם האהבה אינו ללא בעיה. ההיפך נקרא המציאותי, מוטל עלינו בידה סיבה עמוקה ומוצקה. הנוכחית נובעת מתוך ההכרה בדרך זו, שמהותה המתקיימות מטעם הנשמה הזו דבר כה בעל חשיבות עליונה, שלא קיימים ברירה כי אם לאהוב.


קורה כדאי לחזק אחר מידת האהבה לכל יהודי, ובפרט הזמן כאשר מתקרבים לשנה החדשה.

פשוט להרבות באהבת חינם. נוני ממש לא כ סיסמה אך ורק, אפילו בהכרה במעלתו הנקרא בשיתוף מדינת ישראל, של ממחיר השוק יהודי אשר הוא מקום שראוי מהייעוד הנעלה מסוג בעזרת הינו, בְּיִקרתה ששייך ל ממחיר השוק נשמה היורדת אלינו כדי לקרב את עם ישראל והעולם כולו לגאולה השלימה.

למה שלא תוכלו לקבל יש צורך להרבות במצות “ואהבת לרעך כמוך”, בטכניקה המעמיקה והנכונה סופר. ההשלכות בודאי יצדיקו את אותן המאמץ!

Recent Comments

No comments to show.