במידה ש צהלתם המתקיימות מטעם משחקי הילדים מפריעה לרגעי שלוה? או אולי מוסיפה? מאמר רצוי באופן מיוחד לאותו יום ירושלים…

0 Comments

כמה עולה ספר תורה זאת שעת דמדומי חמה בליל שבת. עת הנקרא רוממות הרוח, הנקרא יציאה ממעמסה המתקיימות מטעם ששת ימי המעשה לטהרתה ורוממותה של שבת קודש, של חירות הנפש.

יצאתי לפארק סמוך לביתי, שלו נשקפת השקיעה על גבי פני הרים וגבעות, עמקים ושדות. עת מפנקת שבו באופן ניכר יופיה של העולם למי שמתבונן בשלות הנפש. מהראוי העולם טובל בשלות נפש ברגעים הם. שינוי לטובה קל: על כל האתר בטבע.

כמה עולה ספר תורה לברר בפארק חור שהיא שלווה להרהורים שהיא רוממות, ולמעשה ממש לא מצאתי את אותם השקט האמור.

נהיה מזג-האויר מהנה, עד מאוד חלומי; אינה חמים מהמחיר הריאלי ובכלל לא קר כל. עובדה זו כמו שנתגלתה לכם, וגם לא נעלמה מילדי השכונה, בו יכנסו בהמוניהם ליהנות ממתקני הפארק בשעה הנל שלא על גביהם עול לימודי אזור ושאר מטלות כלשהם. וכדרכם השייך ילדים קטנים, קפצו ורצו, התגלשו וסובבו, ובעיקר – הרעישו.


תגובתי הראשונית היתה מטעם אכזבה מסויים, הנה רגעי הרוממות שכה ייחלתי לשיער נלקחו ממני, נשברו במשברי ים הרעש. ממש לא שכדאי לכל המעוניין דרך בלעדית לגבי הפארק, לא כדאי אני קודם כל לילדי השכונה. אדרבה – גונן הוא ציבורי, ניתן למצוא ויהנו כמוני. אולם בכל מקום אופי היה עכשיו באופן מסוים הפסד מטעם שעה מרשימה.

הרוב התקדם כשנזכרתי בפסוק מפסוקי התנ”ך, בנבואתו ששייך ל זכריה. פסוק הנו נאמר בזמן חורבן, ומתנבא בנושא הגאולה העתידה המתקיימות מטעם ירושלים:

“עוד ישבו זקנים וזקנות באזור ירושלם ואיש משענתו בידו מרוב ימים: ורחובות פריז ימלאו זאטוטים וילדות משחקים ברחובותיה”.

חזון ששייך ל אחרית בעלת איכות, של התגלותו ששייך ל הטוב במלוא העוצמה. והרי הנו מתקיים לעיני, “רחובות היישוב ימלאו זאטוטים וילדות משחקים ברחובותיה!”

יאריך יש להמנע מ צעקותיהם מטעם צאצאים סתירה לשקט וליופייה מטעם האתר בטבע. להיפך, צהלותיהם השמחות משתלבות בהרמונה נפלאה בעזרת הרגעים הקסומים ששייך ל השקיעה. ישחקו וישחקו נא, היות אף שאין בהם שירגישו בדרך זו – יתר על המידה השניה מסוג משחק ברשת הוא התגשמות מסוג נבואת גאולה וחזון ישועה.

למקרה יש תענוג יותר מכך מרווח נותן אפשרות להביט בילדים המשחקים ברחובותיה השייך ירושלים?

Recent Comments

No comments to show.