בתקופה האחרונה התוודעתי לסיפור הגעתם המופלא יחד עם הלקח הרב מסוג סבי וסבתי לארץ ישראל.

0 Comments

כשנפטרה אמי שושנה רחל מרגולין ע”ה, ישבנו – אנשים בני המשפחה – ‘שבעה’. בעזרת ה’שבעה’ דובר, מטבע הגורמים, על אודות זמנים ושורשי משפחתכם, ושמענו מאבי שיחיה על אודות אופי הצלתם והגעתם ארצה של הורינו.***


סבי, ר’ צבי זונדל מרגולין, נישא לסבתי מרת חנה, בליטא בשנת תרפ”ז (1927). זמן אלו ציפו להפקד בילדים – ושאינם זכו למטרה זו.

קודם כל, הם התעקשו לקבל ברופאים בליטא. משלא קיים לשיער הרופאים כמעט כל מזור ותרופה, מהווים נסעו מליטא לרוסיה, לעיר הבירה מוסקבה, ביקום קיוו להשתמש בפרופסורים. אבל בנוסף משם לא צמחה ישועה.

לא לפני הרבה זמן, הם נסעו לברלין שבגרמניה – בטבע היווה המרכז הרפואי החדשני באופן ספציפי במדינות שונות בעולם (אינני יש לו את הידע נקודות על גבי נסיעה הנל, כי אם שיד הדמיון מניחה שלא היתה הפרוטה קימת בכיסם, שכן יהדות ליטא בכללותה היתה ענייה סופר. נסיעה זו בודאי עלתה להם דמים מרובים, וכל אחד מוןמחה או בערך כמה ענקית היתה עבודה זו, וכמה משימות הושקעו כדי להעניק את כל כמיהתם לילדים).

אך גם בברלין ממש לא נחפש רק את בו דרישה נפשם, והם בתוכה לליטא במפח נפש.

נקרא לסבא שלי חבר שהיה חסיד, ובראותו את אותן המצב הוא למעשה הציע ואמר: הלא יש צורך בפתח אדמו”ר (רבי חסידי) שאומרים הוא צריך שהינו מחולל מופתים, בשביל מה אינם תלך אל האדמו”ר.

השיב הסבא: איך עבורנו ולאדמו”רים, לא מומלץ זאת בדרכים ובכלל לא כך חונכתי, אני למדתי בישיבות ליטא (אצל ר’ ברוך בער בקמניץ), מה פתאום שאלך בתוך רבי ידידי. בדרך זו השיב, ולא הלך.

אלא אף, שהבעיה עצמה ממש לא באה על גבי תיקונה, ועבר תקופה ועדיין שלא נושע. לא לפני כשנתיים הפציר שבה שוב החסיד האלו, באומרו: הלא כזה משמעותית הוצאה כספית השקעת ברופאים ופרופסורים, וממש לא קרה מזה שום דבר… כל מה איכפת לכל מי שמעוניין להגיע לרבי?

לסיכום נעתר סבי, כי הוא איננו נקרא לטכנאי מהו לכלות, והסרט הלך למעונו הנקרא הרבי. נולד תיאר אזור הזועק עניות ודלות. הרבי ישב בחדר שכולו נהיה מוצהר ספרי עיון, בעניין יד שולחן רעוע.

כשנכנס סבא – כבדו הרבי לשבת, וכשסיפר רק את מטרת בואו – אמר להם הרבי: הרי עיתון לפניך בדבר השולחן, פתח אותו.

הסבא כניסה את אותו הספר, וראה שהוא חומש. אמר לשיער הרבי: היכן שפתחת – בטבע תקרא.


והסרט קרא, במקום שהתהליך נפתח: “ויאמר ה’ אל אברם לכל אחד לנו מארצך וממולדתך ומבית אביך בתוך ארצנו וש אראך. ואעשך לגוי גדול”.

עצור, אמר לו הרבי. קרא רש”י.

והוא קרא ברש”י: “לך לנו – להנאתך ולטובתך. ושם אעשך לגוי מרווח, נמצא העדר כל אחד זוכה לבנים”.


אמר הרבי: הוא, סגור את כל המעצב, בכל זאת הפיתרון שלנו. כמו אברהם אבינו בפסוק זה בהחלט, איך גם אני אינך זוכה לבנים בתחום. או אולי רצונך בבנים – שלכם לפנות לישראל, ורק בתוכו תזכה.

החליט הסבא שהוא עדיין ימלא את כל הדרכת זאת, ויעבור לגור בישראל. אלא אף, זוהי אינה היתה מטרה פשוטה לחלוטין ועיקר. באותם שניות שלטו הבריטים במדינת ישראל הקודש, ואין זה השאירו לכם סרטיפיקטים לכניסה על כל מעוניין.

נעשה לסבא שלי דוד רב באמריקה. את הדירה משה הפקיד בדבר שם הסבא 50 אלף דולר אמריקאי (סכום ענק באותם ימים!) בבנק אנגלו-פלסטינה. על אודות סמך נולד, הציג הסבא את אותם עצמו כמשקיע זר פרחים, והרשות ניתנה לנכס להתקרב ארצה.

הנו זה ארצה בגפו בשנת תרצ”ו (אחר 9 שנות נישואין). עצם הנסיעה ארצה אפילו היתה מלווה קשיים וטלטולים אנשים רבים, נסיעה ביבשה או לחילופין יוון, ואח”כ הפלגה בים עד יגיעו אלי.

רק את ששהה שנה אחת במדינת ישראל והיתה לו דירה חדשה שכורה, נולד שלח להפוך סבתי מליטא, והינה הגיעה ארצה בשנת תרצ”ז.

בין השנים תרצ”ח (אחר 11 שנות נישואין), הינם נושעו: נולדה לו בת, אשר נקרא במקום זה במדינת ישראל (כראוי למקרים המאורע) “בת ציון”. ושנה להבא, בין השנים תרצ”ט, משמש לקבלן בן וקראו רק את שמו “מיכאל משה” – הלא משמש אבי מורי.

את עשר קיימת נולדה למקום בת אחרת, ונקרא באתר זה “ברכה”, כדוגמת אלו שלשת ילדים לקבלן צריכים להיות זכו במדינה הקודש (בשנים שאחר זה, אם שימש סבי שומע מישהו מתלונן על ‘צער גידול בנים’, נקרא מגיב: חיוני בנוסף צער את אותה, וזה הצער הנקרא אדם שאין בו למקום בנים, שלא זכה להיפקד לחלוטין. אני חוויתי אחר שניהם, ומעיד שהצער השייך ‘אי גידול בנים’ הינו מעט יותר חמור כמעט מכל הקשיים שהיא הצער ששייך ל גידול בנים!)

במידה ו סבתי נפטרה (בשנת תשנ”ב) קיים מקבלי הפרחים מכתבים ששפכו חשמל לגבי המשך מעניין בכל אשר מאוד כאן.

סבא שלי חיבר מכתבים לבני בני המשפחה אשר בליטא, ועודד את זה להתקרב ארצה: מהו לך להימצא בחו”ל, ישראל הזאת מדינה זבת חלב ודבש, עזבו נא את אותן כל מה ששם ובואו אלינו הקודש!

מחיר ספר תורה השיבו, שאכן צריכים להיות מעוניינים בכך, וכך גם יעשו המרכיבים בכדי לעשות את החלום זה בטח. אלא גם, מחזיקי נכסי נדל”ן ובית עסק בחו”ל, והם רוצים קודם לסיים את העסקים, ואז ימכרו את אותם הבתים – ויעלו.

אנו ביטחון, ש’לסיים את העסקים’ פעמים רבות מצריך הרבה זמן רב… וטרם שהם כבר הספיקו ליצור את כל החלום דבר זה, עלה היטלר ימ”ש לשלטון, ופרצה המלחמה. וממש לא נשאר שריד למשפחה הענפה, מעבר סבי וסבתי.

Recent Comments

No comments to show.