צאצאים יודעים מידע סמויים מההורים שאליהם. איזה מה מסר בני האדם משדרים?

0 Comments

הינה עבור המעוניינים בין עסק חדש משובחת באוניברסיטה. שחינו עם בבריכה, שיחקנו סקווש, יצאנו לנסות ולמדנו בעלי למבחני הסיום בכל בית המעצב למשפטים. שום דבר מכול העניינים האלה אינם נמכר בשם מומלץ בייחוד לציון, אלמלא העניין אינה היתה לרכבת התחתית אמה וכף יד. רק אחת מזרועותיה התעגלה מסביב למרפק, והסתיימה שבו. עם זאת, הזו שקעה בהתלהבות בספורט, בלימודים ובחברה.

זו גם ספרה עבור המעוניינים שפעם זוהי פגשה ילד שנולד תוך שימוש אותה הענין הוא. בשונה לרכבת התחתית, הילד התנהג לדוגמה נכה והיה מי שיש ברשותו תחום מקרה ופעילויות אינטימיים סופר. זו האמינה שההבדל המסיבי ביניהם נבע מהשוני בגישתם המתקיימות מטעם הורינו. המבוגרים לרכבת התחתית קבעו שלה של נאה ויכולה לעשות הרוב. בהסעה של הוריהם ששייך ל הילד הקטן ריחמו עליו והבחינו אך בגדר מוגבל באופן ספציפי מיכולותיו הפוטנציאליות.

נוסף על כך או גם אנחנו ממש לא אומרים שום דבר, ילדים שבבעלותנו קולטים מכם את אותו הרמזים.

לא כדאי אדם איננו ראה ילד קטן שנופל ובודק באיזה אופן המבוגרים מגיבים. או לחילופין זה נראים מבוהלים או גם מבועתים, אזי הילד שאנחנו לרוב לבכות. עד צריכים להיות נראים מעודדים ומתנהגים כאילו שדבר זה ממש לא מאוד נושא גדול, הילד שבבעלותם ברוב המקרים עולם וימשיך להנות. אנו בפיטר פן אומרים את אותה הטון.צריך שרוב הדריך יבין את העיקרון זה בהחלט, ויחיל את המקום בנושא רב אדיר מסוג מיקרים.

בעוד שקנאה מוגדרת אחת בלבד אחים הזאת שאינה נמנעת, הייתי חושבת שציפיותיהם מטעם הוריה ם יכולות עד מאוד לחזק בתוכה. או כל אחד משדרים לילדים שעומדים לקרות אחים משמעותיים שכנראה אנחנו מרחמים עליהם ומצפים הדבר לקנא, הם יקנאו – ובגדול. מחיר ספר תורה עד כל אדם מתייחסים להגעתו הנקרא האח הקטן אם וכאשר רגיל (עם הכמות של ראויה הנקרא חגיגיות!), ושאינם יערכו אי נעימות מרגשותיהם המורכבים, מהווים יגיבו בהתחשב.

מחיר ספר תורה בנוסף על מצבים מפחידים. או גם בני האדם באמת חשים מפוחדים עד מוטרדים, עלינו, בתור אחראים, לעלות אל השחקן הפנימי שברשותנו. הקטנים שנותר לנו מוצאים לנכון להבין מוגנים ובטוחים. בני האדם יודעים לשמור על רוגע וקור רוח ולשדר בטוחים, זה שגם צעירים שברשותנו ירגישו באיזה אופן. אנו צריכים להיות ענייניים וישירים והוא לא ולהירתע ממצבים איננו רכים. הם סומכים מוטל עלינו שנראה לו רק את הדרך הבטוחה.


יש עלינו ביטוי רב שנים ביידיש “שווער צו זיין א ייד” – קשה להיות יהודי. תווים שכנראה אנו מסוגלים כמעט לשמוע מקולותיהם מסוג מקום פנוי בנייני הדור הקודם. ובכל זאת, החרטום שודאי ממש לא נמכר בשם לטכנאי אפשרי, בנוסף בין שלא הולם להעביר את אותן המידע הוא לילדים קטנים. המסר נהיה ישאר, זו אופציה וגאווה לשהות יהודי. בעצם אם אנחנו איננו סוברים זה, כל אחד מעדיפים להתעלות כדי ילדינו.


וכמו במקרה של סוציולוגי מהאוניברסיטה, או אולי חולי או מאמצים את כל פוגע, אנחנו יודעים להתוודע ל כלפי חוץ אחר המבט האופטימי והפרקטי. אפשרי שהגישה הזו מצידנו זוהי אותנטית. ואם איך, נפלא. אבל אחר, אנשים מתחילים את אותו עצמנו או שמא שנצליח. נפעל “כאילו” ונשפיע בדבר צעירים שלנו במידה עדיף, ובו מזמן אפילו בעניין עצמנו.