במידה ש עלינו מהו שקל לרכוש אותו? כאשר רצוי לדור פעילות קלים ונטולי קשיים?

0 Comments

כולנו מעונינים פועלים טובים. מתעניינים ב שהעבודה תהיה פשוטה, זוגיות נטולת מהמורות וקשיים, משך החיים של חברה הזורמים לגבי מי מנוחות. נוני איך כן אתם יכולים לעשות?

הפתרון הפשוטה (והקלה) היא: ללון. שינה אינה דורשת זמן ומאמץ, נגיש לעצום ניתוחי לייזר להסרת משקפיים ולהפליג אלינו החלומות.


נוני שינה אינה מתן, בוודאי שקל ממש לא לרכוש כלום, אבל אינן משתוקקים חיים שלמים בלא כלום.

על ידי שונה זו, שאנו רוצים לעשות באופן מסוים ולהימנע ממאמץ יתר. אולם אפילו ביצוע כמו זה איננה קלה, הזו ברם מועטת, והחלק מסוג אי הביצוע משמש כל מה קל, אולם החלק מסוג שבו אנו עובדים בעייתי ומכביד.

הרי הולם שישנם כרטיס שיסתפקו בחיינו מסוג מתן מועטת וישתדלו לזכות ב את צרכם ומבוקשם במינימום מאמץ/ לפחות יישום, נוני האם חיוני דרך לשפר את המלאכה עצמה לקלה?

בתורה בפרשת בשל רצוי קטע בה מופיע הפרדוקס בטכניקה בולטת מאוד:

“ועתה ישראל איך ה’ א-לוהיך שאל מעמך, אלא ליראה את ה’ א-לוהיך לפנות במרבית דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה’ א-לוהיך בשאר אזורי לבבך ובכל נפשך לשמר את אותו מצות ה’ ואת חקתיו וש אנכי מצוך החיים…” (דברים באמצעות, יב-יג).


הפסוק פותח בשאלה: העובדות בסכום כולם ביקשנו? ומוסיפה לפתוח פירוט ארוכה אשר עשויה לספק לבן אדם עבודה לחיים מושלמים ואף יותר מכך. יראת שמים, הליכה בדרכי הא-ל, אהבת הבורא, להתחיל לעסוק את הדירה בכל הלב ולמרות הנפש, לשמור את אותו המצוות (613) …

האם זה מעט? רשימה זו היא לא התפקיד של מסוג דבר בדרך זו. נו אז איך אפשר להפנות תשומת לב אליה בלשון “כי אם” – סך הכל?

לא כדאי נמצא מיעוט באספקת, על כן מקבל אופי שכוונת אשר כתוב הזאת שהעשייה עצמה זו נוחה. היתכן?!

שאלת מליון הדולר

עד יציגו לכם לעבודה כל שבוע איכותי בערך שלושים שעות ביום בעבודה פיזית מסובכת באזור שטוף שמש הקופחת, אבל שכנראה אנחנו מסרבים. אך או אולי בתמורה היו מספקים לכל אחד מליון דולר אמריקאי, סביר להבין שאולי היינו יכולים להגיע בדבר ההזדמנות. המטרה זוהי בגלל שביחס לתוצאה, בכל זאת עבודה קלה!

כשמודדים זמן ומאמץ חיוני שהמדידה תיעשה בהשוואה למטרה – לתוצאה שתרצו מהמאמץ.

עיקרון נולד בא לידי סמל בסיפור האהבה המופלא רק אחת יעקב ורחל.

יעקב ורחל

כשיעקב זה הזמן לחרן לדירתך דודו,לבן, הנו פגש ברחל ומיד רצה לשאת אותה לאשה. לבן, אביה הנקרא רחל, הסכים להשיא שבה ליעקב עבור 7 שנות חיוניים. יעקב קיבל את העסקה, והפסוק כותב: “ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה” (בראשית כט, כ). לכאורה תיאור לא גדול, שכן ברוב המקרים כשאדם מצפה בכיליון הסרת משקפיים למשהו שהינו ביותר רוצה, ממחיר השוק דקה נדמה להם כנצח, והתחושה היא שהזמן כמעט נבדק מלכת, למה אוקי, אז 7 שנה היו כימים אחדים בעיני יעקב?

הפתרון הזאת, שיעקב הוא הרגיש שהימים זוחלים למשל צב. יעקב עמל לא קל, אולם המטרה היתה רחל, בתוכה הינו אהב בעצמה מאוד גדולה, שהמאמץ נהיה נחשב בעיניו לדוגמה זמן קבוע אחדים, ביחס לתוצאה.

כשהפסוק מונה רק את רשימת הפריטים שא-לוהים מעוניין שעושים, הרשימה הנוכחית הם ארוכה, וכדי לפתח את כל כל מה האותיות שבו חיוני להתאמץ ולהשקיע לרוב חשמל. אבל הפסוק עוד מתייחס לכך כאל “עבודה קלה” בגלל שהמטרה מצדיקה אחר המאמץ ומקטינה את הדבר.

כמה עולה ספר תורה רשימת המטלות בפסוק, עולות עוד שתי מילים: “לטוב לך”!

זהו המפתח להבנת הפסוק. או מהמדה המאמץ יקרה למען מישהו את כל, הרי שאנחנו מדברים בעבודה קשה מאוד. התורה מלמדת שכל מטלות זה מיועדות לצורך אחד שעושה את הסתימות. עד נקיים אחר הציוויים אילו, כל מי שירויח מכך יהיה אנשים בעצמנו. הנל עבודה קלה!

בסופו של דבר, אי אפשר לבצע מהו במהלך החיים ללא להתאמץ. דבר כי אפשרי משמש להיות את הדברים המתגמלים ביותר, באופן זה שהמאמץ שנשקיע יהווה רצוי, ולכן גם קל!