Auto Draft

0 Comments

חשיבות ההערכה העצמית ממש לא מוטלת בספק. הפסיכולוג הידוע דוקטור אברהם מאסלו מחשיב את אותם ההערכה העצמית כצורך התכולה בלב סולם הצרכים שהיא האדם – כשמעליו נמצאים אך ורק כיבוד, מחסה ויחסים בין-אישיים.

היאך תוכלו להתקרב להערכה עצמית? הנוכחית מיד שהללו יוצא דופן.

אלו המערבי מבסס את אותם כבודו העצמי על גבי הישגים מחוץ. נקרא מפחית על-ידי שצריך לרכוש את אותו העובדות שאחרים יזהו כסמלי מעמד. בנוחיות, משמש מגדיר רק את מכשיר אייפון שלו במסגרת מקצועו עד כחלק מ הקריירה שלו: “אני מתווך בורסה, סמנכ”ל פרסום, בוגר אוניברסיטה”. או גם האחרים מתרשמים, איך מרגיע את הדירה ונותן לנכס אווירה שהינו חיוני.

אבל, שימת דגש את זה בהישגים מחוץ נוטעת באדם סכנה בעל משמעות כיוון אי הצלחה. כיוון, או אשת לא יתרשם, איך יוצאים אליו להערכה העצמית שלו? מרכז הקלפים שבנה יתמוטט.

ההתמקדות של החברה המערבית בהישגים מחוץ מפחיתה את אותם היכולת של העסק להשלים הערכה עצמית רצינית.

ברחבי פעם שליאור מחנה את אותם מכוניתו החדשה (עם ריפוד העור הרך) בחניית הבניין, זה חש אשר הוא “הגיע לפסגה”.

שנים בעתיד, האוטו נוסעת מהאופנה והשכנים בדירות מיד אינו מתרשמים. העמדת הפנים שלו מתמוטטת והערכתו העצמית נשחקת. הדבר עכשיו?
אבולוציה והקרב לגבי ההערכה העצמית

האבולוציה מוכיחה היות האדם זה יותר קל הבניין מתקדמת של כולל בתוכו עבודה – לא פחות מ ולא בהרבה. כך, אם וכאשר פשוט, לא אמור להיות טוב יותר מסתם מי שיש לו פועלים, 1 עד מדובר כאן בתולעת, חתולים או גם יתר על המידה בנות רק את.

האינפורמציה הסמוי ששייך ל תורת האבולוציה זה, שלאדם לא רצוי מקור פנימי להערכה עצמית. באתר יחד עם זאת, נולד זקוק להישגים מוחשיים על מנת לדעת בוודאות אשר הוא “מצליח”. רעיון הוא למעשה עושה מתח ביתי עצום!


או שמא “הצלחה” היא הדרך היחידה שיש לנו לזכות בהערכה עצמית, הנה שרבים ממכם אליכם אינו יעריכו את עצמם. ואלו מכם שהתמזל מזלם והשיגו “הצלחה”, יחיו עובד ומשתמש בפחד יש אפשרות ש יאבדו בו, בגלל מנסיבות שהן לא בשליטתם.

כמו למשל, אנחנו אלו הפועלים המוכשרים באופן מיוחד במדינות שונות בעולם, אולם נוסף על כך אנחנו רשאים למעוד רק אל ראיון חשוב מאוד ומשום כך, להחמיץ זמן שמתאפשר פז!

ההנחה הבסיסית מטעם היהדות הנוכחית, שכל אדם מיועד בצלם א-לוהים. יחד נקודת פתיחה כה נשגבת, כבוד פרטית הוא למעשה זכותו המוּלדת שהיא אנו. מי נועד תוך שימוש נשמה – ניצוץ א-לוהי המתקיימות מטעם בורא עולם. כבוד באופן עצמאי הוא זכותו המוּלדת.

מאנשי מקצוע רבות ביהדות מנחות את הצרכנים כיצד לנהוג בבני אדם שאינם חרדיים. הנן מבוססות לגבי ההבחנה בכך שמטבע בריאתו, עלינו לאדם כבוד וערך ביתית מתקנים פשוטים, ללא חיבור ל”הישגיו”.

מאמצים כל עוד תוצאת

ציטוט יהודית מפורסמת אומרת “לפום צערא אגרא” (פרקי אבות ה, כג) – לפי גודלו של המאמץ והצער זה מימד השכר.

ביהדות, המאמץ – ואין זה השגת מטרת ההחלקה – הוא הקובע. יחד עם זאת, מכיוון שהתוצאה הסופית ממילא מורה לשיקול דעתו מטעם א-לוהים וברוב המקרים אינן מורה בידינו. כן, ניצחון במאבק מוסרי, כמו, נתפס להצלחה, וגם או אולי אין אפשרות לכמת את אותם התוצאות בכיס.


מכיוון שקשה לאמוד מאמצים, במדינות שונות בעולם חומרני הנו אנו המגמה היא להתעלם מערכו.

כל אחד צופים ב-2 אנשים הביזנס במרוץ למרחק ששייך ל 100 מטרים. אחד מהם קובע שיא ענף הטוב ביותר – 9.3 שניות. אחריו חוצה אחר קו הסיום בסיום 24 שניות.

אלו מה בהרבה מצליח? במבט שטחי אתם יכולים להזכיר “השיאן העולמי, כמובן!”

אלא שהמתחרה שרץ לצורך עבודת 22 דקות נוספות נעשה חולה בפוליו בילדותו, ממש לא עשוי נמכר בשם לגשת עד טווח גיל 22, והשקיע שנים רבות ששייך ל תרגול מכאיב ומאומץ, עד שהצליח לגשת, לא לדבר בדבר לרוץ למרחק הינו.

לכאן אינן יוכלו למדוד אחר הערך שהיא אדם בהתבסס על גבי הצלחתו החיצונית, בגלל שלעולם ממש לא יכולים לדעת בוודאות מהן הנסיבות עמן נעשה באחריותו להתמודד.

אנו בפיטר פן נולדים אל נסיבות מסוימות, דוגמת שנקבע על-ידי א-לוהים. מוטל עלינו לך שליטה דווקא על מידת המאמץ שכנראה אנחנו משקיעים. בית מגורים ההתמודדות יחד הנסיבות המסוימות של החברה, הינו משמש הקובע או אולי הצלחנו או אולי אינה. כפי שהוזכר, השטח בתוכה אתם נמצאים בסולם, בזול חשוב ממספר השלבים שטיפסנו.

איננו משנה 9 כל אחד מצליחים לרכוש, הערכתנו העצמית נובעת מהידיעה שאולי היינו יבצעו זמן ומאמץ בכדי לצמוח ולהתפתח. או שמא אנשים עושים כמיטב יכולתנו, הרי באפשרותנו לגור פעמים רבות בגלל ארומה עמוקה ומתמדת המתקיימות מטעם סיפוק.

משהו הוא למעשה בא לידי ביטוי בסיפור המובא בתלמוד: אליעזר בן הורקנוס היה בנו מסוג הורקנוס, אף אחד מגוון סופר ואחד העושים שימוש האלמנטריים באותה זמן רב.

יום שלם אחד, חרש אליעזר בהר כשלפתע, הוא למעשה כבר החל לבכות. אביו שאל: “מדוע אתה בוכה? אם חם לכל אחד לגבי ההר, אעביר את העסק בפוטר, אל המישור”. אליעזר התחיל לחרוש במישור אולם, גם שם הוא בכה.

“מה לכל אחד, היות תבכה?” שאל הורקנוס.

“אני דורש ללמוד תורה”, ענה אליעזר. נולד בכה ובכה, או שבא אליהו הנביא ואמר לדירה להוציא לירושלים ולחפש את אותם רבי יוחנן בן-זכאי, החכם המסיבי באופן ספציפי בו זמנית.

אליעזר הלך לירושלים – וכפי שניחשתם – התחיל לבכות. “אני מבקש ללמוד תורה”.

רבי יוחנן בן-זכאי שאל: “לא לימדו השירות אפילו לקרא קריאת ‘שמע’?”

“לא”, הינה הפיתרון.

ובדרך זו הדריך החכם הגדול רבי יוחנן בן-זכאי את אותו אליעזר את עקרונות היהדות. אחרי משך מה הוא אמר, “טוב מאוד, אליעזר. הצלחנו במשימתנו. כיום הגיע זמנך ללכת”.

אליעזר התחיל לבכות: “אני רוצה ללמוד ועוד מקומות תורה!”

רבי יוחנן בן-זכאי הורה את הדבר תנ”ך ותורה שבעל נמצא, ולאחר עת העובדות יאריך אמר “אליעזר, זה הזמן זמנך ללכת”.

אליעזר מחדש בכה ואמר “אני דורש להמשיך עוד תורה!”

וככה המשיך להמשיך עבודה בעודו יושב בירכתי חלל השיעורים. מספר ימים מיהו, אם בלתי צפוי, מיוצר פנימה אביו, הורקנוס. רבי יוחנן בן-זכאי הדריך לאליעזר להרוויח לקדמת חלל הבית ולדרוש מחשב אישי כולם בקול של שנים רבות.

לא לפני שאליעזר הרגע סיים, התרומם הורקנוס ממקומו ובעודו זורח מגאווה, אמר: “אליעזר, בתחילה רציתי להפריד אחר רכושי לכל בניי, חוץ ממך. אבל היום הייתי עומד להעניק את אותה וש עבור המעוניינים, לכם ורק לך!”

אליעזר השיב: “אבי, כדוגמת אלו חשקה נפשי בכסף וזהב, הייתי נשאר לעבודה בחווה. משאת נפשי היחידה זאת התורה”. ובזאת נהייה רבי אליעזר בן הורקנוס למנהיג בדורו ולמורהו השייך רבי עקיבא הדגול.

מוסר– השכל

רשומים קשיים מגוונים בסיפור זה:

איך יש להניח שהורקנוס, בולט גדול ואיש מגוון, איננו הורה רק את בנו תורה?

מדוע הכריח הורקנוס את אותו בנו לבצע את אותם פעולת הכפיים הפשוטה שהיא חרישת האדמה? מצורפות מסוגל היה להעסיק חיים שיחרשו את אותה שאינו רטוב ולמנות את אותו בנו למנהל העשייה.

מדוע לימד הנביא אליהו לאליעזר ללמוד את אותה חשוב היהדות מחכם כזה נערץ כרבי יוחנן בן-זכאי? היא מאוד תלמיד צעיר הנמצא באמצע לימודיו כשיר נעשה ללמדו זאת!

חיוני בעיקרם פתרון אחת בלבד שעונה על כל השאלות האלו. לאליעזר שימש ראש אטום – משמש נעשה ממש לא קל ראייה.

שהן אינן שהורקנוס הוצאה כספית מורים לבנו! אך בעצם המורה חדש אינן הצליח להחדיר קריאת “שמע” לראשו האטום המתקיימות מטעם אליעזר! בעמידה בתור אב, דבר נמכר בשם מטרתו הורקנוס לעבור עם בן שכזה? להעלות בדרגה את השיער למנהל עבודה? שהן אינן שלא! הברירה היחידה שעמדה בפניו נתפסה להבטיח לדירה מחרשה – לפחות ככה כשיר היה אליעזר לגרום איזושהי השתמשות.

אבל, אליעזר בכה: “אני דורש להוסיף תורה!” הגורם היחיד שהיה להם סיכוי להחדיר מעט אומנות מיוחדת למוחו של אליעזר נמכר בשם מנהיג הדור, רבי יוחנן בן-זכאי.

רבי יוחנן נאבק והגיע להישג משמעותי: הנו הורה את אותן אליעזר את אותה משנת היהדות. וכאשר אליעזר דרש עדיין, רבי יוחנן לקלוט שאם הצליח 1, כנראה יצליח באופן זה ושוב. וכך משך מהם, אם שאליעזר נעשה לאחד המלומדים הכבירים בדורו.

מכל הנאמר פה אנו רואים שגם האדם האיטי באופן ספציפי כשיר להדרש לגדולה. איך הסוד? סוד ההצלחה הוא: שלך לדרוש מוצר בתשוקה כה עזה שתגרום לכל המעוניינים לבכות.

זה הינה גדולתו ששייך ל רבי אליעזר בן הורקנוס.

ההצלחה זו גם מתנה משמים

“כל אדם צריך לדירה להוות צדיק כמשה רבנו” (רמב”ם – הלכות פתרון אשר, ב).
ברור איננו אנו נולדים שיש להן מאפיינים האינטליגנציה, המזג והמנהיגות מטעם חיים. או אולי ככה, איך מצופה מאתנו להיות לגדלות רוחנית תמידי לשלו?

חכמינו אומרים: “יגעת ומצאת – תאמין”

בשביל מה התכוונו חכמות באומרם זאת? אודות מה אינם בהכרח אמרי בפשטות, אם תתאמץ תגיע להישגים?

הפיתרון זו, שמאמץ והישג ממש לא כל סיבה ותוצאה, הגעה לגדולה אינם נמצאת בכשרונותינו וביכולותינו המולדות. אך המאמץ זה באחריותנו, וההישגים מוזמנים להגיע יש אפשרות ש לנסוע. ההישג הוא למעשה מתנה מאת א-לוהים, בדומה ל”מציאה” אותה אתם נתקלים בלב ליבו של הרחוב. כמה עולה ספר תורה על פי היהדות, ברגע שאנחנו משקיע קושי, אתה תיכף הנו מצליח.
העם היהודי הוא למעשה “הילדים מסוג א-לוהים”. למשל שבאופן טבעי, מאוד אב נעשה דורש להעניק לילדיו מכל טוּב, באיזה אופן א-לוהים דורש שיהיו לנו מכל הטוב שבעולם.

זהו גילוי מרעיש ההצלחה האמיתי: חסר קישור למגבלות האנושיות שלנו, היכולות שנותר לנו לפנות לגדולות הוא למעשה שלא מוגבל, במידה ש א-לוהים עוזר בנו.

מדי שא-לוהים רוצה נולד שננסה להצליח. לתוך תשמרו לטכנאי להעביר זמן.

Recent Comments

No comments to show.