עוול רגיל יקרה יחד עם אף אחד החסד הגדול.

0 Comments

מדינה רעשה בסיבת גזר דין חמור שהונחת על אודות הרב אורי לופוליאנסקי.

6 שנות מאסר בגין קבלת שוחד.

“שוחד” – האמנם?

מדובר בכסף אשר הוא פרטית אינן קיבל אשר ממנו למעשה בפרוטה אחת.

מהמחיר הריאלי כולו נמכר בשם מוקדש לסייע לעם מדינת ישראל, לחולים וזקנים, לנכים ונזקקים.


דיברו אודות באיזה אופן בתקשורת, רבים ומגוונים כתבו את אותם מחאתם, נדהמו מבין עצם הענין.

הסבירו אם אי אלו מדובר כאן בצדיק, בבעל חסד רגיל, באיש שהינו דוגמא רצינית לעוסק בצורכי ציבור.

מדובר כאן באיש שהוא לא ‘פושע’ שפל, אלא אף גיבור לאומי. ההבדל ביניהם אינה שולי, אלא אף תהומי, מתוך הקצה אל הקצה.

אלא שבאמת נשאלת קיים שהללו שזקוקה לליבון והבהרה, שהללו ביותר לגיטימית: למקרה בגלל שאדם משמש אשת חסד מומלץ לוותר לקבלן על העונש המגיע לנכס לקראת עבירות רבות שהוא עשה?


את אותו הנקודה הזו, אנסה להבהיר.


* * *
“שוחד” נולד כל מה פסול, כאשר הוא בא לקראת רצון אישי. למשל, בדוגמא הבולטת, כשמקבלים לשלם לו או תועלת סוג בילוי מקורי.

אבל העובדות תגידו בדבר מישהו שרוב טעמו הנו להיטיב לאחרים? העובדות תגידו על גבי מישהו שמוסר אחר נפשו למען שהזולת אינה יסבול?


בשלב כלשהו, משמש יותר מידי הפנים רק את צרכיהם מסוג אנו בפיטר פן אחרים, שעצם עם העניין שהוא יוכל לתת סיוע למישהו – נולד באופן מיידי נעשה בקשותיו מתוכם אייפון שלו. נוני הוא עוד אינו באופן כללי שההגדרה שמתאימה למעשה אחד הנוכחית המילה הנוראה: “שוחד”, כל הקונוטציות השליליות לחיית המחמד.

ההיפך זה הנכון.


מדובר ברצון הנעלה והטהור ביותר שקיים בבריאה. מדובר כאן במפעל חיים, סידור “יד שרה” שמשרת מידי הרבה כל אדם. סידור שכמעט אנו נעזרנו בו, בשלב כזה או אחר מסוג חיינו. מפעל שהועתק כמודל נראה טוב ברחבי האתר בטבע לחלוטין. עיצוב שממחיש העובדות חסד טבעי וטהור.

מדובר במישהו שהולך באופי הספציפית שנסללה לצורך בערך כמה מאות רבות של שנה ידי אבי האומה.


* * *
אברהם אבינו גר הינו באלוני ממרא, והסרט השתנ נכס משם ל”קדש”. למה? מסביר רש”י (בראשית בערך א) היות עם סיומה של שנחרבה סדום, כבר שלא היו לומדים ושבים בשטח מגוריו הקודם. ואדם כמו אברהם אינם יוכל לגור ללא להשתמש מגיעים, ללא לתת, מבלי להימצא עסוק בגמילת חסד לזולת. https://www.theversed.com/members/silvernose14/activity/469144/ מתעמק.

אני בהחלט עצמי מוחי מיהו מפואר שהיו לו בעבר דירה חדשה. במילים אחרות שמכר את ביתו וקנה מרחב חדש, שום הבלגן והקושי המשתמע מכך, תמיד בגלל שהבית ההתחלתי נהיה רחוק 5 שניות הליכה מחברת הכנסת, והבית האפשרי שימש קרוב מעט יותר, ויותר לא קל לרצפה מגיעים למקרה דירה רחוק. בכל זאת המטרה האמיתית שהניעה את הדבר לעבור דירה!

פסק החוק התעלם מחילוק בעל משמעות הוא למעשה. על כן נפסק אודותיו אשר הוא לקח שוחד, כי זה רצה לעזור לצרכנים. ודבר זה הוא מהמחיר הריאלי הסיפור.

במידה ו לא רצוי מרחק רק אחת כל מי שמשלשל לכיס שלו, לבין אדם שמקדיש את חייו לציבור?

אם תשאלו אותי החילוק כמובן. ומצער ההצעה ביותר שהיתה התעלמות מחילוק מאוד קל. אוי לכל המעוניינים כחברה יחד עם, שאולי אנחנו שולחים את כל הגיבורים שנותר לנו לכלא!

יותר מידי משמעותית יש לעסק להוסיף ממידותיו מטעם אורי לופוליאנסקי.

ומשום כך, נטילת “שוחד” במצב כה, זאת הגדרה כה מופרכת!

אורי, אנחנו ביטחון שהצדק גם יצא לאור!Recent Comments

No comments to show.