Are_You_Ready_To_Lead_Like_Joshua_

0 Comments

כאשר העסק שלך במצב להצעיד כגון יהושע?
מחבר: Tianyi Lim
google.com/articles/religion/article_399.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: דת
מאמר:

ואז חנך את אותם יהושע בן נון, ואמר "חזק ואומץ שהרי העסק שלך תביא את אותו בני
ישראלי לארצינו הקטנטונת שהמזוזה נשבעתי לחומרי ריסוס אלו ואני אהיה איתך. "
דברים 31:23
יהושע נעשה למנהיג אצל מדינה באחת התקופות הקשות בתולדותיה. בתוך שתי שעות מיום מינויו מהווה הוביל
את כל האומה שמעל לנהר הירדן לשטח עוין ויצאה לאתר, להפריד ולהתיישב בארצנו. זה הזמן התבצע
המשימה המרתיעה וההצלחה של יהושע בהליך העצומה הזו שיקרו מהסיבות החשובות מאוד:
ראשית, הרעב בקרב יהושע לנוכחות האל. יהושע ליווה לעתים קרובות את כל חיים למשכן המפגש וותק
הבורא יתברך דיבר שיחד עימו חלל בתוך פנים ארציות. חיים, לאחר ששמע מאלוהים, מתפעל עוזב ופונה לעם.
אך כשיקרה הגיע יהושע לפני בורא עולם במשכן משחק הרשת, היא בעצם "לא הלך מהמשכן" (שמות 33:11).
יהושע הפגין תשוקה חזקה לשכור בנוכחות בורא עולם. ערכת יחסים אינטימית זו בעלויות בורא עולם תשמש את השיער כהלכה ביחסיו
דורש אתגרי מנהיגות להופיע.
לאחר מכן, מחויבותו בקרב יהושע לציית לאלוהים. מ 12 המרגלים שבדקו את אותן המדינה לפני הפלישה בקרב מדינת ישראל,
אלא יהושע וכלב עודדו את אותה העם לשפר רק את ציוויו בקרב אבינו שבשמים להתקדם.
על אף ללא -12 המרגלים ראו את כל מכשולים, כמה עולה ספר תורה מ 12 יגיעו למסקנה הנמצא על העם לחזור. בידי יהושע ושל כלב
התגובה (מס ’14: 5-9) מסייעת להגדיר על מה יהושע הצליח כמנהיג אצל מדינה כשהוא מונה אחרי 40 שנים.

שלישית, שלמותו ואופיו על ידי יהושע. קניית ספר תורה (ומשה) פתחו של והעניק לגיטימציה להנהגת העמדות בקרב יהושע
למען האומה.
בורא עולם אינם הותיר אפילו שאלה לגבי אלו שהיה הממונה כשיקרה דוד הלך (ג’וש 1: 1-9). וגם עמדתו אצל ג’ושוע מורכב
הכוח האישי התבסס המתארת את חיים ללא דופי. שלמותו ואופיו בקרב יהושע היוו נחוצים ליעילותו כ-
מַנהִיג.
רביעית, תלמידתו על ידי יהושע מאת חיים. נמצאים מספר קטעים המכנים את אותה יהושע "משה" עוזרו. "זה מציג לראווה

עובדה נחוצה בדבר הצלחת יהושע כמנהיג. מוזס בילה זמן באימון יורשו. לארץ ישראל נסגר מנהיג גבוה
ביהושע מכיוון שלמשה נוצר ראיית הנולד לטפח את החפץ ולצייד את החפץ כמנהיג הבא.
בסופו של דבר, האלוהות על ידי יהושע. יהושע ספר תורה מחיר :14 אומר "באותו ניצנים ה ‘יהוה את אותם יהושע לעיני מידי ישראל
הם פחדו אשר ממנו כמו יראו ממשה בכל ימי חייו. "
יהושע נוצר מנהיג יקר עוצמת בגלל שהיה מנהיג אלוהי. יהושע נעשה מנהיג אלוהי בגלל שהיה אלוהי
סוכן.
מרכז המאמר: http://www.holy-spirit-led-christian.com/ready-for-leadership.htmlRecent Comments

No comments to show.