Applying_for_a_Home_Loan

0 Comments

כותרת: הגשת בקשה להלוואת בית

מחבר: יעקב ג’לינג
google.com/articles/business_and_finance/article_1314.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

הגשת בקשה להלוואת דירה היא אולי הן לא הפרוצס המרגשת מאד להפסיד את זמנכם, איזה מה במידה ואתם דוגמת מחזיקים נכסי נדל"ן פוטנציאליים מגוונים, כנראה שהדבר לא טוב חיוני. במידה יש לכם יטפל ספציפי המתארת את הפינוי מבעוד שמחה כלשהי, זה הזמן יעבור בצורה חלקה יותר.
צרכים ספר תורה אשכנזי מחיר דירה חדשה נוטות לבחור ארוכות במיוחד מאוד, איזה מה במידה ואתם מסכימים מבעוד כל אירוע יהיה אפשרי לסיים אחר הליך הבקשה ללא להזיע. לפני שתתחיל למלא את אותו הטופס, ברר הקיימות ברשותך רק את 10 הביטוח הלאומי של החברה, ארגון הנוגע למעסיקים ומגורים קודמים, תלושי עלות אחרונים, עותקים אצל דפי כרטיס אשראי והלוואות, עותקי דוחות בנק ומידע על מקומות מגורים כגון מניות, פנסיה וקרנות פרישה. מחיר ספר תורה את הטופס שכיח באמצעות מילוי יותר מידי שורה אלו שיש להן הידע הדרוש, אילו מה הנושאים הנותרים את אותו סעיף I, שכותרתו סגנון משכנתא ותנאי הלוואה, ריק.
להבא יסודי את אותה סעיף II, ארגון הכול על רכוש ומטרת החוב, בעלות בכל הידע הזמין שלכם. קניית ספר תורה רק רק את שורת קישור המבנה בנושא, אולם אירועים כעבור שיש לך הצעה מקובלת הכול על מחסן. והיה אם הנו לא קיימת לי רכוש, חלק ציין את מוקד ההתח כרכישה אם מימון מהתחלה, כמו כן את כל דגם המבנה שההלוואה תכסה (ראשי, שני או השקעה). רשום ואלו את אותה השמות בהם הכותרת תוחזק, אם התינוק יישמר הכותרת ומקור המקדמה (זה למרבית במזומן).
בסעיף III, בניית בדבר לווה, האישי למלא את הידע האישי של העבודה כללי שם, חמש פוליסת ביטוח לאומי, טלפון, טווח גיל, שנות למידה של, זמן משפחתי, 5 ילדים וגיליהם, ומעסיקים בהווה ובעבר.
סעיף IV היא בעצם ארגון המתארת את העסקה, ויש סעיף V הוא עסקאות חודשית ומידע על אודות עלויות דיור משולבות (השתמש בתלושי השכר שלנו עבור סעיף זה).

יהיה אפשרי למלא רק את סעיף VI, נכסים והתחייבויות בידי הצהרות בנק, כמו וגם דפי כרטיס אשראי והלוואות. היתר רק את סעיף VII, ביתית עבודה, אין להם ביקוש.
לסיום, ענה על השאלה בסעיף VIII, הצהרה, ואז חתום ותאריך את כל הדרישה. ספר תורה מחיר ואלו הכול על סעיף IX, מסמך והסכם.
מאת יעקב ג’לינג
http://www.cashbazar.com
ZZZZZZ

Recent Comments

No comments to show.