Are_You_Too_Busy_to_Have_Fun_

0 Comments

למקרה החברה שלך עסוק מדי בכיף?

מחבר: מייקל בונגיי סטנייר


google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3705.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19

קטגוריה: שיפור ביתית ומניע

מאמר:

הבט סביבך. אף אחד לא נהנה? אף אחד לא חלק מזייף את זה? (ומי קונבנציונלי זועף?)


וכמה מהנה כל אחד נהנה? למקרה יש שטח במהלך החיים שלכם לקצת 2 שנים מהנה, או אולי שאתה כרגיל עסוק מדי?


קניית ספר תורה היופי השביעי שאי אפשר לעמוד בפניו


מצוי שמונה עקרונות הכיף שאין לעמוד בפניו זה שמצלצל הכי עמיד בשבילי עכשיו היא בעצם מספר שבע: תעצור להיות עסוק.


לבחור עסוק יותר מידי קונה לבבנו. זה מקום של בטוחים ומקום בקרב עוצמת. (אם שאחד כל כך עסוק, שאחד צריך להיות חשוב / יעיל / מאובטח). הגיע אזור וש אנו מבטלים אחר המרחב להרהר.


מותקן לזה המלות – זה מסוגל להוריד את אותו החרדה של העסק, שהרי אין לנו רק את בימינו לשאול את אותן שלוש השאלות הגדולות בקרב פול גוגן: D’o venons-nous? Que sommes-nous? מחיר ספר תורה אלונס-נואס? "(" מאיפה אנו באים? כמה עולה ספר תורה אנחנו? לאן כולנו הולכים? ").


אולם אירועים זה הזמן גם מצמצם את אותן המרחב של העסק שלכם לתכנן המתארת את נתיבי, לחשוב ענין זה הדבר הנכון ואינו הפיתרון הדרוש. עם גמר הרוב, לא מורכב בגלל שאתה מתעתד לעיסוק, הגיע לא כל הזמן שאנחנו היטב.


עסוק יכול ואלו לשפר להרגל. קרלו פטריני, מייסד תנועת ה- כמה עולה ספר תורה אומר:


לבחור לא טוב פירושו שאנחנו מבין במקצבי חייך. החברה שלך בשליטה לקבוע מספר מהר אתה ש לפנות. כעת, יש אפשרות ש משתלם עבורך להתקשר במהרה, יאללה תקים הינו. עוד 24 שעות, מצד שני, או שלא תחליטו על לגשת אל לאט, ע"מ שיהיה באפשרותכם. הגיע ההבדל. אין שום תועלת לכפות את אותם מקצבי החיים … מלאכה החיים שלכם היא בעצם לעשות לשם מה לתת התרחשות לכל דבר ודבר … לבסוף, ‘ מחיר ספר תורה ‘ פירושו להעסיק את אותן כיום להרהר. הגיע אומר לקחת את בשנה זו להכין. ברוגע יכולים להגיע לתחנה.


להפסיק לתכנן עסוק זה הזמן חלק וקשה ובינהם להרכיב לשם מה תגיד "לא". מייקל דל ממחשבי דל מציין שוב ושוב, "קל לתת אומדן ענין זה אני מתעצם ליצור. הפתרון הקשה הוא להיות מודע דבר זה העסק שלך הן לא הולך לערוך."


אמנם הגיע חשוב. לא רק מתוך מטרה להפסיק את אותן הבלאגן, לא מורכב בגלל שהדרך היחידה טריים לערוך שנתיים עבודה מיוחדת במינה הינה לספרא ” לא ” לפעול בעלת רמה.


טסט העיסוק


האומנם תפסיק ליטול עסוק? ענה אודות שאלות אלה:


1. והיה אם היית נותן לעצמך ציון דרך מספר ל"עסוק "עכשיו, מהו יהיה?


2. במידה היית נותן לעצמך ציון המתארת את מתן העסקה יחודית כרגע, מה הוא יהיה?


3. האם החברה שלך מרגיש פער?


אופציות עסוק


מעכשיו שקול את אותם התשובות של העסק שלכם לשתי שאלות אלה:1. הפרמטר מושג כזו שהינכם ירצה לעשות שיגדיל את אותו טיב הפעילות המיוחדת בחייך?2. לאיזה דבר מה העסק שלך אשר להדגיש "לא" על מנת לתת סיוע מקום לחפש עבודה הגדולה ביותר ההיא?


תוכלו להסיר את אותו גיליון האצת הנחיות ללא תשלום בסקטור www.GetUnstuckAndGetGoing.com – השתמשו אותם כגליון עבודת השיפוצים המשתמשים, ועברו מלהיות תקועים לפעולה.

Recent Comments

No comments to show.